Primăria Sadu, anunț de angajare

În temeiul prevederilor art. 467, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că instituţia noastră organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

  1. Denumirea funcţiei publice de execuție vacante:

– Consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment administrație publică locală, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

– Consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment financiar-contabil, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

– Consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment urbanism, patrimoniu si achizitii publice, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

  1. Concursul constă în trei probe eliminatorii şi anume:

Probele stabilite pentru concurs:

– selecție dosare

– proba scrisă

– interviu

  1. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1.  Locul de desfăşurare a concursului:

la sediul Primăriei comunei Sadu, loc. Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, jud. Sibiu 

3.2.  Probele concursului, data şi ora desfăşurării:

– selecție dosare :  în termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs respectiv data de 02.10.2023

proba scrisă       :  12.10.2023, ora: 1000

–  interviu           : în termen de maxim 5 zile de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se afisează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

3.3. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere:

Dosarele de concurs se depun în termen de maxim 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Primăriei comunei Sadu, în perioada 12.09.2023 – 02.10.2023, până la ora  1300 la sediul Primăriei comunei Sadu, loc. Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, jud. Sibiu.

  1. Condiţii de participare la concurs:

4.1. Condiţiile generale : – candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, alin.1  din Ordonanţă de Urgenţă  nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

4.2. Condiții specifice:

Studii – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

– vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice grad profesional superior: 7 ani.

– vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice grad profesional asistent: 1 an.

4.3. Alte condiții / competențe

– Cunoştinţe Operare, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – MS Windows, nivel de baza, se dovedeşte în cadrul probei interviu

– eficienţă personală, se dovedeşte în cadrul probei interviu

– abilitate, se dovedeşte în cadrul probei interviu

4.4. Acte necesare înscrierii la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru informații suplimentare:

Persoana de contact: Săvoiu Delia-Paraschiva, secretarul general al comunei Sadu, tel.: 0269/568119 – (interior tasta 9), fax: 0268/568256, e-mail: secretar@sadu.ro.

PRIMAR

Ivan Valentin Dumitru Ioan

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*