Locuri de muncă

Asociație casă de tip familial, cu copii în plasament angajează îngrijitor/oare de copiii.

Cerințe:

 • Minim 10 clase.
 • Cu și fără experiență în domeniu.
 • Program de lucru: 24/48 liber aleatoriu sâmbete și duminici.
 • Limită de vârstă până în 50 de ani.

Detaliile despre salariu se vor discuta la interviu.

Locația: Șelimbăr

Alte facilități:

 • Bonuri de masă
 • Transportul decontat

Date de contact

0787711434- Muntean Iuliana


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de  șef birou pe perioadă nedeterminată,  la Biroul Coordonare lucrări reparații curente din cadrul Direcției Tehnice..

    Cerinţe:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, în una din următoarele specializări: Construcții civile, industriale și agricole sau Căi ferate, drumuri și poduri sau Construcții și fortificații sau Amenajări și construcții hidrotehnice sau Construcții miniere sau Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări sau Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală sau Inginerie civilă sau Inginerie urbană și dezvoltare regională sau Infrastructura transporturilor metropolitane sau Drumuri, poduri și infrastructuri militare
 • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diploma echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani
 • cunoștințe operare pe calculator – nivel mediu

       Proba eliminatorie de testare a competențelor pe calculator și proba scrisă vor avea loc în data de 29.03.2022 la ora 8:30, respectiv 12:30 la sediul instituției din Piața Mică, nr. 25, camera 109. Interviul se va desfășura în data de 05.04. 2022, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

 

         Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 22.02.2022-14.03.2022 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din Piata Mică, nr.25, cam.109. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0269/208800, interior 835 sau pe www.sibiu.ro la secțiunea Angajări.

                          

             PRIMAR                                    SECRETAR GENERAL

   ASTRID CORA FODOR                 DORIN ILIE NISTOR

 

ŞEF SERVICIU MANAGEMENTUL ȘI INTEGRITATEA RESURSELOR UMANE

CRISTINA IULIANA BURCHEA

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Societatea APA CANAL SIBIU  S.A anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie a candidatilor pentru pozitia de Director General. Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune la Registratura  Societatii, Str. Eschil Nr. 6, Sibiu, Judetul Sibiu până la data de 22.06.2021, inclusiv, ora 12:00. Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la concurs şi conţinutul dosarului de înscriere sunt afişate pe site-ul  www.apacansb.ro. Informaţii suplimentare la tel. 0799.35.85.82.


DGASPC Sibiu continuă campania de formare și angajare asistenți maternali profesioniști

La nivel național este implementat proiectul TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor cu scopul de a atrage cât mai multe persoane spre calificarea în meseria de asistent maternal profesionist.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, partener în cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui beneficiar este Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, continuă campania de recrutare și identificare de persoane interesate să devină asistent maternal profesionist.

Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

Câteva din condiţiile  pe care trebuie să le îndeplinească persoanele interesate sunt:

 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 • Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;
 • Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 • Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copil în plasament în regim de urgenţă, cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani, având in vedere situaţia de risc.

Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist pot fi găsite pe site-ul DGASPC Sibiu – www.dasib.ro

Persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu (Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2), la Serviciul Management de caz pentru Asistenţă Maternală (tel.0269/23.20.66 int.43) sau la numărul de telefon 0751174404 Adela Demian – expert implementare local, pentru a primi toate informaţiile necesare şi a  fi consiliate de specialiştii serviciului.

În judeţul Sibiu, în momentul de faţă, sunt 145 de asistenţi maternali profesionişti, care au în îngrijire 241 de copii.


Hotel Apollo Central din Sibiu angajeaza receptioneri, chelneri-ospatari,cameriste si femei de serviciu. Relatii la telefon: 0755084082


Magazin din Sibiu angajează urgent agenți pentru curățenie, program flexibil (3 ore/4 ore/8 ore), în funcție de disponibilitatea fiecăruia, femeie sau bărbat. Experiența constituie avantaj. Acceptăm studenți, pensionari sau persoane cu handicap locomotor, dacă mobilitatea îi ajută să presteze munca de curățenie.

Oferim și cerem seriozitate. Restul detaliilor se discută telefonic: 0757.034.311 (Sebastian) sau 0763.654.619 (Cristian).


 

Firmă de pază angajează agenți de pază (paznici) pentru obiectiv din Sibiu. Telefon 0751.166.183


Angajăm agenți de curățenie pentru hypermarket în Sibiu. Oferim salariu motivant, plătit la timp + bonuri de masă + plata orelor suplimentare. Informații de luni – vineri între orele 09:00-18:00 la tel: 0784.290.182


Societate comercială angajează muncitori pentru tâmplărie și vopsitor mobilier pentru fabrica din Sibiu. Telefon: 0756/111660


Trimiteți-ne un CV pentru a intra în baza de date a societății !
Vă vom contacta la apariția posturilor disponibile care corespund pregătirii dvs.! E-mail nstoica@apacansb.ro


SOCIETATE  COMERCIALA angajează în condiții avantajoase:
Inginer instalații apă canal
Electrician  auto
Electromecanic
Maistru instalator
Sudor
Lăcătuș  mecanic
Instalator  apă  canal
Fierar-Betonist
Muncitor necalificat
Oferim salariu atractiv, tichete de masa si decontarea transportului.
CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societatii din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2
 
Relatii la telefon: 0269/238.201.

Oferim locuri de muncă în Germania, pentru îngrijire seniori la domiciliu.

Seriozitatea, devotamentul şi sensibilitatea în relaţia cu seniorii sunt atuurile dumneavoastră.

Sunt necesare: experienţă şi cunoştinţele de limba germană la nivel de conversaţie.

Asigurăm cursuri de pregătire pentru îngrijire a seniorilor la domiciliu.

Transport, masă şi cazare gratuit.

Consultanţă permanentă, atât în România cât şi în Germania. Seriozitate şi respect. Nu percepem comision sau alte taxe.

Informaţii la telefon 0756-420.197ANGAJĂM în condiții avantajoase:

 • INGINERI  INSTALAȚII / CONSTRUCȚII
 • MAISTRU MECANIC
 • SUDORI ELECTRIC / AUTOGEN
 • LĂCĂTUȘI MECANICI
 • INSTALATORI APĂ-CANAL
 • FIERAR-BETONIȘTI
 • ZIDARI
 • MUNCITORI NECALIFICAȚI

Oferim salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului.

Relații la telefon: 0269/238.201.

CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societății din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2


Societate comercială angajăm muncitor necalificat.

Oferim celor care se alătură echipei:
– locuri de muncă legale în Germania
– se încheie contract cu firma fără taxe și comisioane de intermediere
– pachet salarial motivant
– transport asigurat de la cazare la locul de muncă.
Cerință obligatorie:
– cunoașterea limbii germane la nivel conversațional.
Detalii la numerele de telefon: 0786.536.498 sau 0786.536.497, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 17.00.


PANCAR, societate care produce mijloace de transport auto, cu sediul în localitatea Cristian, angajează:

 • lăcătuși
 • sudori

Salariu motivant. Informații la telefon 0722 534770.


palplast


Industrial Action angajează
• lăcatuș experimentat în hidraulică și pneumatică
• strungar pe strung universal și copiator
• electrician specializat în repararea preselor, ghilotinelor și abkanturilor
tel. : 0744 771 838 / 0751 024 476