In memoriam Prof. univ. dr. Mircea-Eugen Craioveanu (20 noiembrie 1942-28 octombrie 2012)

Profesorul Mircea-Eugen Craioveanu s-a născut la Cernăuți, în Bucovina de Nord, pe 20 noiembrie 1942, într-o familie cu rădăcini militare adânci, ambii săi bunici, Eugen cavaler de Reus-Mârza și Edvin Craioveanu, fiind generali si ofițeri ai Statului Major Român, cu misiuni militare în străinătate și decorații acordate de regele Mihai. Familia a fost nevoită să părăsească Cernăuțiul din cauza războiului, găsind refugiu la Sibiu.

foto: Ileana Maria Băncescu-Buiuc (născută Craioveanu)

Frumusețea orașului și amintirile din copilărie l-au legat pe profesorul Mircea Craioveanu de Sibiu pentru totdeauna. Își aducea mereu aminte cu plăcere de acest frumos oraș din inima României. A urmat studiile primare și gimnaziale la Școala Nr. 4, iar cele liceale la prestigiosul Colegiu „Gheorghe Lazăr”, pe care l-a absolvit în anul 1960.

În perioada 1960-1965, Mircea-Eugen Craioveanu a urmat Facultatea de Matematică-Mecanică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, absolvind-o ca șef de promoție și obținând diploma de merit cu specializarea „diplomat universitar cu specialitatea matematică”.

Începând din 1965, Mircea-Eugen Craioveanu și-a început cariera universitară ca preparator la Facultatea de Matematică a aceleiași universități din Iași. În 1967, a devenit doctorand cu frecvență și beneficiar al unei burse de stat, după ce a obținut locul prin intermediul unui concurs național. Teza sa de doctorat, scrisă în domeniul geometriei diferențiale sub îndrumarea Profesorului Gheorghe Gheorghiev de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost susținută în anul 1970, confirmându-i reputația de cercetător eminent.

Începând cu anul 1970, Mircea-Eugen Craioveanu a devenit cadru didactic la Facultatea de Matematică a Universității din Timișoara, ocupând succesiv pozițiile de asistent universitar (1970-1981), lector universitar (1971-1981), conferențiar (1981-1990) și profesor universitar (1990-2012).

În anul academic 1971-1972, a efectuat un stagiu de specializare la Universitatea Brandeis din Waltham, Massachusetts, beneficiind de o bursă Fulbright-Hays.

După anul 1990, Mircea-Eugen Craioveanu a desfășurat numeroase stagiuni de cercetare și documentare științifică ca invitat al unor instituții prestigioase precum Institutul Internațional „Erwin Schrödinger” de Fizică și Matematică din Viena, Universitatea „Alexander von Humboldt” din Berlin, Universitatea „La Sapienza” din Roma, și Universitatea Tsukuba. De asemenea, a susținut cursuri și conferințe, prezentându-și cercetările la universități de prestigiu precum cele din Berlin, Dortmund, Greifswald, Debrecen, Kazan, Leipzig, Leuven, München, Roma, Salonic, Santander, Santiago de Compostela, Szeged, Tsukuba, Udine și Viena.

Profesorul Eugen-Mircea Craioveanu a participat ca specialist la numeroase manifestări științifice naționale și internaționale, dintre care 23 în străinătate, și a fost unul dintre principalii organizatori ai unor evenimente precum Conferința Națională de Geometrie și Topologie, primul Seminar Româno-Italian de Geometrie Reală și Complexă, primul Seminar Germano-Român de Geometrie, International Workshop on Differential Geometry and Its Applications, și al 6-lea Congres al Matematicienilor Români (în comitetul științific al secțiunii Algebră, Geometrie Algebrică, Complexă și Topologie).

Profesorul și cercetătorul Mircea-Eugen Craioveanu este autorul a 8 cărți de cercetare în domeniul geometriei diferențiale, topologiei diferențiale, analizei globale pe varietăți și metodelor geometrice în fizica teoretică, publicate la edituri prestigioase din țară și străinătate. De asemenea, a publicat peste 100 de articole de cercetare și a elaborat numeroase cursuri și monografii destinate studenților și profesorilor de matematică.

Eminentul profesor a fost editor asociat al revistei „International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences”, membru al colectivului editorial al „Analelor Universității de Vest din Timișoara”, seria Matematică-Informatică, și a activat ca recenzor și referent științific la reviste precum „Zentralblatt für Mathematik” și „Mathematical Reviews”, precum și la alte publicații din țară și străinătate.

Pe parcursul celor 45 de ani de activitate didactică, profesorul Mircea-Eugen Craioveanu a îndrumat numeroși studenți talentați în matematică în cadrul cercului științific studențesc de geometrie și al seminarului de cercetare în geometrie diferențială și analiză globală. Din 1989, a fost conducător de doctorat, coordonând 26 de doctoranzi în elaborarea tezelor lor de doctorat și obținerea titlului de doctor în matematică. De asemenea, a fost membru în peste 50 de comisii de evaluare a tezelor de doctorat.

Pentru meritele deosebite, profesorul Mircea-Eugen Craioveanu a primit numeroase premii și distincții, printre care se numără:

Premiul Simion Stoilov al Academiei Române, 1983

Premiu al prestigioasei Universitas Oregonensis Harward, 2009

Medalia de Aur pentru România, ABI-SUA, 2010

Magna cum Laude, American Biographical Institute, 2011

Diplomă de Profesor Emerit al Universității de Vest din Timișoara, 2011

Certificate of Recognition pentru rolul de recenzor distins al Zentralblatt Math, 2012

Diplomă de Excelență pentru întreaga activitate didactică și științifică desfășurată la Universitatea de Vest din Timișoara, (1971- 2012), 2012

De-a lungul carierei sale, profesorul a fost recunoscut și apreciat de colegi și iubit de studenți, care au admirat întotdeauna devotamentul său față de învățământ și cercetare.

 

Prof. Ileana Maria Băncescu-Buiuc (născută Craioveanu)

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*