Clădire nouă la școala N. Iorga, cu 22 de săli, panouri solare și sală de sport uriașă. În cât timp?

Primarul Astrid Fodor a semnat azi contractul pentru execuția lucrărilor de extindere a clădirii școlii Nicolae Iorga și construcția unei săli de sport.

În urma unei proceduri de achiziție, contractul a fost atribuit firmei SC ELECTROVÂLCEA SRL, valoarea lucrărilor fiind de 9,7 milioane de lei. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene nerambursabile obținute de Primăria Sibiu pe Axa 10 a Programului Operațional Regional – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

„Noul corp al școlii va avea parter și 2 etaje, urmând să se creeze 22 de săli clasă, precum și un laborator de chimie. Clădirea va fi dotată cu iluminat LED, sisteme antiefracție, de alarmare la incendiu și de supraveghere. Acoperișul clădirii va fi de tip terasă înierbată și pe acesta se vor monta panouri solare pentru furnizarea apei calde. Sala de sport va avea o suprafață de 700 de metri pătrați, cu vestiare și depozite pentru materiale. Prin urmare, această școală la care învață aproximativ 1500 de elevi va putea desfășura toate cursurile dimineața, eliminându-se învățământul în două schimburi, în același timp fiind îmbunătățite condițiile în care elevii își desfășoară cursurile și orele de sport”, spune Astrid Fodor.

Pe lângă construcția efectivă  a clădirilor, proiectul include și dotarea cu mobilier și echipamente didactice a sălilor.

Termenul de realizare a lucrărilor este de 15 luni, acestea urmând să înceapă în perioada imediat următoare.

Șantiere importante în curs în clădirile unităților de învățământ:

Patru șantiere mari sunt în curs pentru reabilitarea clădirilor și creșterea eficienței energetice a acestora. Lucrările finanțate din fonduri europene includ  izolarea termică a fațadelor și a plăcilor peste ultimul nivel încălzit, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice (panouri fotovoltaice) și termice (pompe de căldură aer-apă), reabilitarea instalațiilor de iluminat din clădire cu corpuri de iluminat eficiente energetic, precum și montarea unor sisteme de management și control al consumului de utilități în clădiri.

 • Reabilitarea Liceului Constantin Noica: Lucrările sunt finalizate în proporție de 80%. Până în prezent s-au realizat lucrările la sistemul de iluminat, s-au montat aparatele de climatizare și s-a amenajat instalația termică, precum și sistemul de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice, lucrările de prevenire si stingere a incendiilor și o parte din lucrările de reabilitare termică a fațadelor. În această perioadă se lucrează la finisaje interioare și la reabilitarea termică a exteriorului clădirii, prin anvelopare. Lucrările sunt planificate să se încheie până la sfârșitul lunii iulie.
 • Reabilitarea școlii gimnaziale nr. 21: Până în prezent s-au finalizat lucrările de reabilitare termică a podului, s-au montat panourile fotovoltaice și s-au înlocuit instalațiile termice și electrice la etajul 2 al clădirii; în prezent se lucrează la parter și la etajul 1 la izolarea termică exterioară a clădirii. Lucrările se vor încheia în luna noiembrie 2020.
 • Reabilitarea școlii gimnaziale nr. 1: Constructorul a finalizat lucrările interioare și podul sălii de sport; se lucrează în prezent la instalațiile electrice și termice în clădire, pe toate etajele și în pod, precum și la izolarea termică exterioară a clădirii. Investiția se va încheia în luna septembrie a acestui an.
 • Reabilitarea școlii gimnaziale Radu Selejan: Lucrările au demarat la începutul lunii martie 2020 și se lucrează în prezent la instalațiile electrice și termice la toate etajele.

Alte cinci proiecte mari sunt în pregătire în prezent, cu finanțare din fonduri europene nerambursabile:

 • Extinderea școlii I. L Caragiale prin construcția unui nou corp de clădire care va cuprinde 11 săli de clasă, cabinete de fizică, chimie și informatică, o sală de gimnastică, o sală multimedia și un cabinet medical, precum și alte spații tehnice. În prezent, proiectul tehnic este în verificare la Agenția de Dezvoltare Centru (ADR), urmând ca după obținerea avizului să demarăm procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor.
 • Construcția a două noi creșe, una lângă școala nr. 1 din cartierul Ștrand și una în cartierul Țiglari, lângă grădința nr. 36, investiții care vor crea 200 de locuri noi pentru copiii sibieni cu vârsta până la 3 ani. Procedura de achiziție pentru construcția creșei din Țiglari este în curs, iar cea pentru creșa nouă din Ștrand va fi demarată în perioada imediat următoare, după obținerea avizului ADR Centru pentru proiectul tehnic
 • Reabilitarea completă a internatului Liceului Independența este o investiție în sprijinul învățământului în sistem dual. Procedura de achiziție pentru proiectul tehnic a fost inițiată în luna noiembrie 2019, fiind anulată din cauza faptului că singurul ofertant care s-a prezentat la achiziție nu a depus documentele necesare. Achiziția a fost reluată în luna ianuarie 2020, cele două oferte depuse aflându-se în evaluare în prezent. După realizarea proiectului tehnic, următorul pas este achiziția lucrărilor de construcție propriu-zise.
 • Extinderea școlii Regele Ferdinand și construcția unei săli de sport: proiectul a fost depus la ADR Centru și așteaptă intrarea în etapa de evaluare în vederea acordării finanțării din fonduri europene. În corpul nou ar urma să fie amenajate cinci noi săli de clasă, două laboratoare și o bibliotecă de resurse didactice.

Continuă și alte lucrări de mai mici dimensiuni, profitându-se de suspendarea cursurilor:

 • finalizarea mansardei grădiniței nr. 42,
 • lucrări necesare pentru obținerea autorizației ISU la Grădinița Frații Grimm:
 • amenajarea curților, aleilor și a terenurilor de sport la școala nr. 23, școala I. Slavici și la grădinița Elefănțelul Curios.
 • reabilitarea fațadelor Colegiului Agricol Barcianu și la grădinița nr. 16
 • reparații la diverse rețele de utilități din mai multe clădiri ale unităților de învățământ

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*