Buna guvernanță, eficiența și digitalizarea sunt probleme prioritare ale administrațiilor locale, afirmă primarul comunei Sadu, Valentin Ivan, președintele filialei județene Sibiu al Asociației Comunelor din România (ACoR) și ofițer de presă cu rang de vicepreședinte al acestei structuri asociative naționale.

În acest scop, este nevoie de o legislație coerentă, constituțională și care să răspundă principiului autonomiei locale și al descentralizării. „România, ca stat membru al Uniunii Europene, are obligația de a reduce decalajul atât al pragului de dezvoltare, cât și de funcționare al aparatului executiv din administrația publică locală. În acest sens, susținem necesitatea integrării cumulului de acte normative și administrative în vederea elaborării: Codului finanțelor publice, Codului de procedură administrativă, Legea salarizării unitare ș.a.“, a subliniat Ivan.

Pași pentru dezvoltare

Noul exercițiu financiar european 2021 – 2027 constituie, pentru comunele din România, pilonul de dezvoltare durabilă, integrată și sustenabilă a satului românesc, conservând patrimoniul material și imaterial, cultural-tradițional, în opinia președintelui ACoR Sibiu. Iar numărul 1 pe lista de priorități este tranziția spre un sistem educațional cu adevărat adaptat vremurilor. „Prioritatea maximă a comunelor este de a asigura toate condițiile tehnice, logistice și practice pentru realizarea unui sistem educațional performant, atractiv și care să răspundă nevoilor reale ale societății. De altfel, Asociația Comunelor din România a adoptat memorandumul «Nu lăsa să piară școala de la țară!», care pune accent pe digitalizarea sistemului educațional și asigurarea transabilității spre «Smart School»“, menționează Valentin Ivan.

Un alt obiectiv implică întărirea parteneriatului dintre autoritățile publice și consolidarea procesului de funcționare prin cooperare, în vederea asigurării serviciilor publice și administrative eficiente și sustenabile. Preocuparea noului ministru al Muncii, Raluca Turcan, de a discuta constructiv cu reprezentanții ACoR este un model în acest sens, consideră primarul comunei Sadu.

Continuarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu etapa a III-a, în perioada 2021-2027, este și ea vitală, susține purtătorul de cuvânt al primarilor de comune.

„PNDL, instituit prin OUG nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu etapa I pentru perioada 2013-2019 și cu etapa a II-a pentru perioada 2017-2020, a constituit, fără putere de tăgadă, cel mai bun program multianual de finanțare dedicat dezvoltării durabile a spațiului rural, de-a lungul istoriei României, menit să reducă decalajul dintre infrastructura existentă în acest spațiu și cel urban. Etapa a III-a se propune a fi inițiată încă din acest an și să se aplice începând cu anul 2021, urmând perioada bugetului pe termen lung al Uniunii Europene, 2021-2027, ca fiind complementar acestuia“, a precizat Ivan.

Prin etapa a III-a a PNDL, urmează să se asigure: continuarea investițiilor de natura celor cuprinse în etapa a II-a; extinderea rețelelor de energie electrică către toate clădirile rezidențiale care nu au posibilitatea de branșare la aceste rețele; realizarea și finanțarea unor obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova înfrățite cu unități administrativ-teritoriale din România; extinderea rețelelor de gaze naturale în scopul reducerii cât mai mult cu putință a utilizării lemnului pentru uz casnic și, în consecință, a creșterii confortului populației, precum și a protejării pădurilor de tăierile ocazionale, de multe ori nelegale; achiziționarea de acumulatoare electrice și/sau grupuri electrogene mobile pentru asigurarea energiei electrice în caz de avarie a sistemului de furnizare a energiei electrice; realizarea șanțurilor, podețelor de acces către proprietățile limitrofe și trotuare, în intravilanul satelor, cu menținerea zonelor verzi limitrofe.

Exces de putere

Asociația Comunelor din România (ACoR) a înaintat o plângere prealabilă Guvernului României, Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și Avocatului Poporului.

Președintele ACoR, Emil Drăghici, semnalează excesul de putere și comportamentul abuziv al Guvernului României, prin aprobarea OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene fără consultarea structurilor asociative. Acesta motivează că, potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 8: „(1) În procesul de elaborare a actelor normative, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a informa și de a supune consultării și dezbaterii publice proiectele de acte normative și de a permite accesul cetățenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum și la datele și informațiile de interes public, în limitele legii”.

ACoR consideră că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 a fost emisă cu nerespectarea prevederilor legale, concluzionând că Executivul de la București și-a depășit vădit competența, acționând discreționar, manifestând dispreț față de prevederile constituționale și legale.

„De asemenea, prezența acestui exces de putere de o gravitate extremă aduce prejudicii drepturilor autorităților administrației publice locale, acestea funcționând ca autorități administrative autonome, fiind astfel încălcate principiul legalității și cel al autonomiei locale.

În concluzie, ACoR solicită depunerea tuturor diligențelor pentru abrogarea Art. I și V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020, rezervându-și dreptul legitim și statutar de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, dacă în cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea plângerii nu se va adopta măsura solicitată“, ne-a declarat Valentin Ivan.

Ministru deschis dialogului

Vineri, 8 ianuarie, reprezentanții ACoR au participat, la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la întâlnirea cu ministrul Attila-Zoltán Cseke, pentru a discuta prioritățile comunelor. Din delegația ACoR prezentă la întâlnire au făcut parte reprezentanți ai comunelor din majoritatea partidelor politice, inclusiv primarul liberal al comunei Sadu, lider al filialei sibiene, potrivit căruia noul ministru a fost receptiv la sugestia de actualizare a acordului de parteneriat încheiat în 2013 în vederea consolidării colaborării dintre cele două instituții.

„Ministerul Dezvoltării este deschis la dialog față de structurile asociative ale autorităților administrației publice locale. Considerăm că aceste consultări continue sunt importante pentru o cooperare optimă și pentru un schimb de idei în vederea bunei funcționări a administrației publice din România. Am desprins câteva idei și proiecte importante de eficientizare și simplificare a procedurilor administrative necesare funcționării autorităților publice locale pe care dorim să le implementăm împreună cu structurile asociative“, a declarat Cseke, la finalul întrevederii.

Noutăți legislative

O delegație din partea ACoR, în frunte cu președintele Emil Drăghici, a fost luni, 11 ianuarie, la o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale. La discuții a participat, în sistem online, și primarul Valentin Ivan, care și-a exprimat aprecierea pentru disponibilitatea la dialog demonstrată de noul ministru de resort, Raluca Turcan. Principalele subiecte abordate au fost derularea primei etape a campaniei de vaccinare, care include personalul de îngrijire la domiciliu și din serviciile rezidențiale și medico-sociale, și proiectul de lege privind măsurile de protecție socială destinate consumatorilor vulnerabili, potrivit căruia administrației locale îi revine responsabilitatea de stabilire a drepturilor în ceea ce privește acordarea ajutoarelor de încălzire și a suplimentului pentru energie, dar și de plată în cazul ajutorului pentru lemne, cărbuni, combustibili către beneficiari.

Adunare generală la Sibiu

Reprezentanții ACoR și colegii lor din Republica Moldova s-ar putea întâlni la Sibiu, în a doua jumătate a anului.

„În vederea consolidării relațiilor speciale dintre colectivitățile locale din cele două țări, la inițiativa Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM), alcătuit din Asociația Comunelor din România și Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova (CALM), invită colegii primari din Republica Moldova și din România la Adunarea Generală a CALRRM, la Sibiu, la o dată convenită în comun, în semestrul II al anului 2021, când situația sperăm să ne permită.

Considerăm că, în contextul actual de deschidere reciprocă între țările noastre, surori și vecine, sesiunea Adunării Generale este cel mai prielnic moment prin care cele două structuri asociative ale autorităților administrației publice locale, unite în cuget și-n simțiri, cu încrederea că și celelalte trei din România se vor alătura demersului nostru, să se reunească pentru a stabili: o strategie și un plan de acțiuni, comune, în vederea dezvoltării înfrățirilor între colectivitățile locale; posibilitățile concrete ale transferului și schimbului de experiență și cunoștințe în domeniul administrației publice locale; modalitățile perfecționării și corelării sistemului administrației publice locale la standardele europene, inclusiv promovării reciproce a drepturilor și intereselor în cadrul instituțiilor europene/internaționale corespunzătoare.

La această activitate vom avea invitați și de la organismele internaționale la care participă ca membri cu drepturi depline aleși locali din România și/sau din Republica Moldova, respectiv: UCLG – Organizația Mondială a Orașelor și Administrațiilor Locale Unite, CPLRE – Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa, CoR – Comitetul European al Regiunilor, CORLEAP – Conferința Autorităților Locale și Regionale din Parteneriatul Estic, CCRE – Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa, NALAS – Rețeaua Asociațiilor Autorităților Locale din Sud-Estul Europei, precum și ai altor structuri asociative similare din spațiul european și extra-european, parteneri reali ai noștri de ani și ani“, a precizat Valentin Ivan, gazda și coordonatorul evenimentului.

De asemenea, organizatorii își propun ca evenimentul să beneficieze de prezența celor doi șefi de stat, Klaus Iohannis și Maia Sandu.

Primari nemulțumiți de ADI ECO Sibiu

Primarii din județul Sibiu, prin filiala județeană a ACoR, au convocat la o ședință reprezentanții ADI Eco Sibiu. Întâlnirea a avut loc la Căminul Cultural Sadu și s-a desfășurat în sistem hibrid, la sfârșitul săptămânii trecute. Principala temă a discuției a fost regulamentul taxei de salubritate elaborat și propus de Adi Eco Sibiu, care după analiza Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene și a Comisiei JARPERS nu respectă structura-cadru a strategiei de tarifare din cadrul proiectului SMID și a ultimelor acte normative ce reglementează politicile de tarifare a serviciului de salubritate care are la bază indicatorii de performanță rezultați din gestiunea colectării selective din fiecare gospodărie, precum și indicatorii de performanță ai operatorului.

La dezbatere au participat în sistem online Alina Oberdorfer, reprezentantul MIFE și membru în comisia JARPERS, precum și Marian Croitoru, director în Ministerul Mediului, care au exprimat inadvertențele din strategia de tarifare elaborată de ADI Eco Sibiu.

Primarii prezenți la ședință și-au exprimat nemulțumirea față de modul de lucru al ADI Eco Sibiu, de lipsa dialogului și de inechitățile existente în strategia de tarifare.