Ultima probă scrisă a Bacalaureatului. Emoții mari, vin rezultatele

Astăzi, 4 iulie, s-a desfășurat proba E.d) – proba la alegere a profilului și specializării, la disciplinele fizică, chimie, biologie vegetală și animală, anatomie, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie, filosofie sau informatică. Rata de participare a fost de  97,16%.

Foto: arhivă

Astfel, din cei 2544 candidaţi înscrişi pentru susţinerea testului scris, s-au prezentat 2472 candidaţi (97,16%), iar 72 candidați au lipsit (2,84%).

Nu au existat candidați care să susțină examenul cu subiectele de rezervă sau care să fie eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15:00.

Următoarea proba va avea loc vineri, 5 iulie 2024 la limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate luni, 8 iulie, până în ora 12.00. În conformitate cu prevederile art.5 și ale art.6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui.

Contestațiile pot fi depuse în ziua de 8 iulie 2024 (în intervalul orar 12:00 – 18:00). Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi anunțate VINERI, 12 iulie 2024.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*