ULBS, în urcare cu șase poziții față de anul trecut în Raportul anual privind Metarankingul Național (2023)

Ministerul Educației a publicat, în cadrul raportului anual elaborat în urma exercițiului de metaranking aferent anului 2023, ierarhia primelor 30 de universități din România. Conform acestui studiu, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu ocupă locul 14, cu un total de 7,298 puncte, punctaj care plasează ULBS deasupra mediei naționale, conform precizărilor făcute în raport de Ministerul Educației.

foto: ULBS

În Metarankingul Național publicat de Ministerul Educației pentru anul 2022, ULBS a ocupat locul 20, cu un total de 4,721 de puncte.
Metarankingul Național este un mecanism de evaluare și ierarhizare a universităților din România, bazat pe analiza unor clasamente universitare internaționale recunoscute la nivel global, dar și un instrument flexibil și deschis în includerea altor clasamente relevante, după cum se arată în raport.
La nivelul anului 2023, exercițiul de metaranking a inclus 28 de universități românești de stat, dintr-un total de 52 de astfel de instituții de învățământ superior și două universități private.

Metarankingul reprezintă un instrument de analiză precis și imparțial, care promovează alocarea echitabilă a finanțării cercetării universitare pe baza performanței dovedite și identificarea nevoilor pentru atingerea și susținerea excelenței în educație și cercetare.

Obiectivele specifice ale metarankingului vizează:​

  • identificarea instituțiilor de învățământ superior performante din punct de vedere al activității științifice și al contribuției lor la comunitatea academică internațională, reflectată prin prezența în cele mai importante clasamente internaționale ale universităților europene și occidentale;

  • ierarhizarea instituțiilor de învățământ superior din România pe baza punctajului obținut în urma aplicării metodologiei standardizate aferente exercițiului național de metaranking;

  • să ofere un instrument de analiză adecvat pentru managementul academic național, un instrument cât mai obiectiv și transparent care poate fi folosit pentru:

    • a obține o viziune mai clară și mai cuprinzătoare asupra impactului universităților românești în cadrul comunității academice internaționale

    • proiecția strategiei educaționale și de cercetare în cadrul universităților din țară

    • luarea unor decizii mai informate și mai eficiente în ceea ce privește finanțarea cercetării în instituțiile de învățământ superior.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*