ULBS: dosariada continuă şi în 2012

 

Opt din cele nouă facultăți ale Universității „Lucian Blaga“ și-au stabilit în acestă săptămână criteriile de admitere pentru anul universitar 2012-2013. Excepție face Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu“, acolo unde metodologia încă urmează să fie anunțată.

 

 

Potrivit unei metodologii adoptate de conducerea ULBS, facultățile și-au putut stabili în acest an individual forma de admitere, în funcție de notele de la examenul de bacalaureat sau rezultatele la probe scrise sau orale. Media anilor de liceu nu va mai fi luată în considerare în anul 2012, decizia fiind luată printr-un ordin al ministrului Educației. În aceste condiții, majoritatea facultăților sibiene au optat pentru ierarhizarea în funcție de media de la Bac. Restul, în special cele din domeniul real, și-au meținut probele scrise sau orale.

Teste la Inginerie, Medicină sau Arte

 

Astfel, la Facultatea de Inginerie, la specializările Ingineria sistemelor multimedia, Tehnologia informaţiilor şi Calculatoare, admiterea se va face prin concurs de admitere pe bază de test. Media de admitere va consta 80 la sută din nota obţinută la proba scrisă şi 20 la sută din media obţinută la bacalaureat. Departajarea candidaţilor cu medii egale se va face prin nota obţinută la proba scrisă. Probă scrisă pe bază de test grilă vor trebui să susțină și cei care aleg Facultatea de Medicină „Victor Papilian“, unde doar la specializările Tehnică dentară şi Asistenţă medicală generală va fi luată în considerare media de bacalaureat. Probe de concurs vor fi susținute și la o parte din facultățile din domeniul uman. De exemplu, la Științe Socio-Umane, specializarea Conservare și restaurare vor fi două probe, test vocațional și interviu. Media generală a examenului de bacalaureat va conta în proporţie de 20 la sută, 40 la sută din media admiterii reprezentând rezultatul testului vocaţional şi alte 40 de procente, un interviu pe care studentul îl va susţine. O probă de aptitudini vor susține și candidații care aleg Facultatea de Litere și Arte, specializarea Artele spectacolului-actorie.

 

În iulie-septembrie

 

Concursul de dosare se menține la Facultatea de ȘAIAPM, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe, precum și la majoritatea specializărilor de la Facultatea de Științe Socio-Umane. Potrivit metodologiei de organizare, concursul de admitere se va organiza în perioada iulie-septembrie pentru ciclul universitar de licență și ciclul de studii universitare de masterat, pentru toate formele de învățământ. Înscrierea candidaților se va face într-o perioadă de minim șase zile, la sediile comisiilor de admitere din fiecare facultate. „La probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu se admit contestații, indiferent de etapa de susținere“, se precizează în regulamentul stabilit de ULBS. În cazul candidaților declarați admiși la mai multe domenii de studiu, aceștia vor opta în scris pentru păstrarea calității de student la maxim două domenii, în termenul stabilit de regulamentul de admitere al facultăților, însă nu mai târziu de 30 septembrie.

 


2

domenii pot studia simultan studenţii admişi la mai multe facultăţi

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*