TURSIB vinde 6 (șase) autobuze second-hand marca BMC PROBUS 215 SCB

SC TURSIB SA, cu sediul în mun. Sibiu, str. Munchen, nr. 1, scoate la vânzare prin licitaţie publică 6 (sase) autobuze  utilizate/second hand marca BMC.

Autovehiculele se vând individual, fiecare  autovehicul reprezentând un lot.

Licitația publică cu strigare se va desfășura în data de 28.04.2023, ora 12.00 la sediul vânzătorului din Sibiu, str. Munchen, nr.1.

Prețul de pornire la licitație este 6.500,00 lei/autovehicul, fără TVA.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatției se pun la dispoziția solicitanților gratuit.

Ofertanții vor achita o garanție de participare la licitație  în cuantum de 500 lei pentru fiecare autobuz pentru care urmează să liciteze. Garanția de participare la licitație se constituie prin depunere în numerar la casieria Tursib situată în Sibiu, strada Munchen nr. 1 sau prin Ordin de plată în contul RO03RNCB0227036043890001 deschis la BCR Sibiu.

Înscrierea la licitatie se va face începând cu data de 24.04.2023 ora 08.00 până la data de 27.04.2023 ora 14.00, în intervalul orar 08.00-14.00 la sediul TURSIB SA – Secretariat.

Relații privind  bunurile  scoase la vânzare se pot obține de la sediul TURSIB SA –Departamentul Juridic-achiziții publice sau la adresa de e-mail: juridic@tursib.ro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*