Tot ce trebuie să știți despre admiterea la Facultatea de Geografia Turismului

În pragul sesiunii de admitere, prof. univ. dr. Ion Velcea, fondator al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi prorector al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, a vorbit, pentru Mesagerul de Sibiu, despre universitatea de prestigiu pe care o conduce.

Mesagerul de Sibiu: Facultatea de Geografia Turismului din Sibiu împlineşte un sfert de veac de activitate didactică de cercetare ştiințifică, de gestionare a tuturor acţiunilor educative şi de formare. Cum a luat naştere această instituţie de învăţământ?

prof. univ. dr. Ion Velcea: Facultatea de Geografia Turismului din Sibiu a fost constituită în 1990, fondatori fiind prof. univ. dr. Ion Velcea şi prof. univ. dr. Valeria-Amelia Velcea. Poziționarea acesteia nu a fost întâmplătoare, având în vedere importanța cultural-istorică a orașului Sibiu, fizionomia generală pe terasele Cibinului, polarizările și convergențele de esență economică şi demografică.

Această facultate a fost cea dintâi unitate de învăţământ superior privat în Sibiu, acreditată prin Legea 238/2002, ţinând seama de performanţele cadrelor didactice în cercetarea ştiinţifică, în elaborarea de cursuri universitare originale ș.a. Reevaluarea a avut loc în 17 februarie 2011, comisia de specialitate apreciind faptul că disciplinele din planul de învăţământ sunt într-o succesiune logică pentru formarea de specialişti în geografie şi turism, compatibile cu cadrul naţional al calificativelor şi a programelor din ţările UE.

Costel Florin STOIAN | absolvent
„Am deosebita onoare de a mulţumi pe această cale întreg colectivului de cadre didactice a Facultăţii de Geografia Turismului şi în mod deosebit d-lui prorector prof. univ. dr. Ion Velcea, a cărui conduită şi dăruire profesională m-a călăuzit în toţi anii studenţiei şi căruia mă închin cu multă recunoştinţă.“

Mesagerul de Sibiu: Ce oportunităţi de a-şi continua studiile le oferă universitatea dvs. proaspeţilor absolvenţi?

prof. univ. dr. Ion Velcea: Programe de masterat, cu durata de doi ani, care reprezintă continuarea studiilor universitare în baza hotărârilor UE de la Bologna (Italia). În acest scop, s-au organizat două programe şi anume: Turismul şi dezvoltarea regională şi Turismul rural şi calitatea mediului înconjurător. Candidații sunt sfătuiţi să urmeze una din cele două forme de masterat, pentru a completa studiile universitare, în conformitate cu solicitările UE.

Mesagerul de Sibiu: Renumele facultăţii dvs. a ajuns şi peste hotare. Cum a fost posibil acest lucru?

prof. univ. dr. Ion Velcea: Revista Geo-Carpathica, inclusă în Index Copernicus International, reprezintă mesagerul peste hotare al activităţii facultăţii. Am iniţiat, încă din 1991, elaborarea revistei Geo-Carpathica pentru a insera rezultatele cercetărilor ştiinţifice de teren ale cadrelor didactice şi ale studenţilor, precum şi manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale. „Acestea contribuie enorm de mult la îmbunătăţirea literaturii ştiinţifice geografice. Pentru aceasta, îi mulţumim d-lui prof. Ion Velcea”, spunea prof. George White (SUA). Recent, la cel de-al 14-lea volum de apariţie a revistei, s-au subliniat studiile şi comunicările ştiinţifice care au vizat evaluările calitative ale factorilor de mediu, dezvoltarea durabilă a aşezărilor urbane şi rurale din sud-vestul Transilvaniei, promovarea turismului ca activitate prioritară în dezvoltarea economică durabilă a regiunii. Revista a inserat şi unele prelegeri susţinute de cadre didactice din Franţa, SUA, Canada, Italia ș.a.

Carieră prestigioasă
Ca o recunoaştere a activităţii didactice şi ştiinţifice, Ion Velcea a fost ales, în 1968, vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Geografice din România, ocupând această funcție până în anul 1991. În anii 1970-1975, Velcea  a fost redactor şef de secţie la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, departamentul de Geologie-Geografie. A coordonat, ca director, activitatea staţiunii didactice Orşova în perioada 1975-1979. În calitate de fondator al Facultăţii de Geografia Turismului, în 16 noiembrie 1990 a fost ales decan al Facultăţii de Geografie-Turism din Sibiu şi membru în Senatul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“ din Bucureşti. Fundaţia Creştină „Dimitrie Cantemir“, ca for suprem al Universităţii, întrunită în 15 ianuarie 2000, l-a ales pentru cinci ani în funcția de vicepreşedinte. Totodată, Velcea a fost reales decan al Facultăţii de Geografie-Turism din Sibiu (2000-2003). Începând cu data de 26 noiembrie 2003, a devenit prorector al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al Facultăţii de Geografia Turismului din Sibiu. Are în palmares și numeroase premii și distincții. În 1987, Academia Română i-a acordat premiul „Gheorghe Murgoci“ pentru contribuţiile aduse în elaborarea şi coordonarea tratatului „Geografia României, vol. II“ (1984). Centrul Biografic Internaţional din Statele Unite i-a acordat, în anul 2000, Premiul Universal al Împlinirii cu medalia „Steaua de Aur“. Universitarul a mai primit și diploma „1.000 Leaders of Word Influence“ (2000), Ordinul American de Excelență (diplomă şi medalie de aur) în 4 ianuarie 2000, ABI Deputy Governor – Los Angeles, august 2000, „Omul anului 2001“, Senator-Investiture 2003, World Nations Congress; Convenţia Culturală a Statelor Unite – organizaţie multiculturală creată în Statele Unite. În anul 2001 i-a fost acordat Premiul Noble (medalie de aur şi diplomă), iar Universitatea din Trieste, Italia, i-a conferit „Attestato di Benemerenza“ şi o medalie de argint.

Mesagerul de Sibiu: În cadrul facultăţii au fost publicate numeroase lucrări. Cu care dintre ele vă mândriţi cel mai mult?

prof. univ. dr. Ion Velcea: Atlasul geografic al judeţului Sibiu este un model de analiză geografică pentru toate judeţele ţării. Cadrele didactice, sub coordonarea prof. univ. dr. Ion Velcea, au elaborat cea dintâi lucrare cartogarfică complexă, cu multiple valenţe geografice, turistice şi cultural-istorice tradiţionale. Cercetările ştiinţifice de teren şi interpretarea literaturii de specialitate și a indicatorilor statistico-economici au permis elaborarea atlasului geografic al judeţului Sibiu, care însumează analiza substratului geologic care determină amprenta reliefului, cu consecinţe asupra elementelor climatice, hidrografice, pedologice şi biogeografice. Au fost analizate şi cartografiate structurile industriale, tipurile de utilizare a terenurilor, viaţa pastorală şi transhumanţa din Mărginimea Sibiului, resursele funciare şi turistice. Au fost incluse principalele funcţii administrative şi cultural-istorice în decursul perioadelor istorice şi anume: funcţia de capitală a principatului Transilvaniei de peste 100 de ani, de reședință a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (peste 150 ani de existență), precum şi primatul pe care îl deţine, în cadrul României, pentru numeroase domenii şi în special pentru sănătate (primul spital din ţară şi prima farmacie), învăţământ şi cultură (prima tiparniţă, prima bibliotecă, primul teatru) şi în etapa actuală Capitală Culturală Europeană, în 2007.

Prof.univ.dr. Ion VELCEA, fondator al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi prorector al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti

Prof.univ.dr. Ion VELCEA, fondator al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi prorector al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti

Mesagerul de Sibiu: Ce colaborări internaționale are facultatea dvs.?

prof. univ. dr. Ion Velcea: Colaborarea cultural științifică, națională și internațională, a fost axată pe analiza problemelor socio-economice de mare actualitate. În acest scop, s-au organizat și susținut 12 colocvii româno-italiene (Trieste, Gorizia, Sibiu), patru colocvii româno-britanice (Liverpool, Sibiu), trei colocvii româno-canadiene (Ottawa, Sibiu), româno-franceze (Sibiu, La Rochelle), româno-americane (Brookings – SUA, Sibiu) în baza contractului de colaborare cu Universitatea de Stat Dakota de Sud, pe o perioadă nedeterminată. Prof. George White, șeful Departamentului de Geografie din cadrul Universității de Stat Dakota de Sud, afirmă următoarele: „Institutul dvs, este într-adevăr uimitor. Mulți geografi visează să creeze un astfel de institut, dar dvs. sunteți singurul pe care îl cunosc care a reușit să facă acest lucru. Vă laud cu sinceritate pentru ceea ce ați creat. Facultatea dvs. esteœo sursă de mândrie pentru toți geografii. Aștept cu nerăbdare să comunicăm și a interacționăm în viitor. Dacă este posibil, mi-ar plăcea să va vizitez din nou”. În cadrul celor cinci sesiuni științifice organizate cu Departamentul de Geografie al Universității de Stat Dakota de Sud, atât în SUA, cât și în Sibiu au dezbătut și analizat: structurile și dimensiunile demografice urbane și rurale, socio-rezidențiale și geoproductive, fluxul și dinamică turismului în România și în SUA, amenajarea și valorificarea turistică a zonelor montan-colinare din Podișul Transilvaniei și din Podișul Preeriilor din SUA.

Mesagerul de Sibiu: Ce ne puteți spune despre admiterea în anul universitar 2015-2016?

prof. univ. dr. Ion Velcea: Admiterea se va realiză pe bază dosarului de concurs care va însuma diplomă sau adeverință de bacalaureat, cu opțiunea: Geografie-turism sau Geografie, cu dreptul de a fi încadrat în învățământul liceal și învățământul superior, precum și în activitățile terțiare, cu precădere în agențiile de turism. Facultatea dispune de laboratoare de specialitate și de posibilitatea cazării pentru candidate în incinta facultății. Perioadă de înscriere este 8 iunie – 30 septembrie, la secretariatul facultății din str. Acad. Simion Mehedinți, nr. 5-7.

Facultatea de Geografia Turismului Sibiu organizează concurs de admitere la specializarea Geografia turismului, pe baza aprecierii mediei generale a examenului de bacalaureat. Admiterea la specializările de master – Turism şi dezvoltare regională, Turism rural şi calitatea mediului înconjurător – se face pe baza aprecierii mediei de licenţă.

Etapa I

Perioada de înscriere: 8 iunie – 31 iulie 2015

Afişarea rezultatelor: 3 august 2015

Etapa II

Perioada de înscriere: 3 august – 29 septembrie 2015

Afişarea rezultatelor: 30 septembrie 2015

Acte necesare pentru înscrierea la facultate

–          cerere-tip de înscriere;

–          diploma de bacalaureat – original şi copie legalizată sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

–          foaia matricolă în copie legalizată;

–          copie legalizată după certificatul de naştere;

–          copie xerox după cartea de identitate;

–          copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

–          adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;

–          patru fotografii tip buletin;

–          chitanţa care să ateste plata taxei de înscriere;

–          dosar plic.

Acte necesare pentru înscrierea la masterat

–          cerere-tip de înscriere;

–          diploma de bacalaureat – original şi copie legalizată sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

–          diploma de licenţă – original şi copie legalizată sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, în cazul celor care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi sau se înscriu la un program de studii universitare de masterat;

–          suplimentul la diplomă în copie legalizată;

–          copie legalizată după certificatul de naştere;

–          copie xerox după cartea de identitate;

–          copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

–          adeverinţă medicală tip, de la medicul de familie;

–          patru fotografii tip buletin;

–          chitanţa care să ateste plata taxei de înscriere;

–          dosar plic.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*