Termenele de emitere a cărților de identitate se prelungesc

Termenul de eliberare a cărților de identitate de către Serviciul Public de Evidență a Persoanelor Sibiu a fost prelungit de la 10 zile lucrătoare la 30 de zile, prin decizia Direcției Generale de Evidență a Persoanelor București.

Decizia acestei autorități este motivată lipsa materialelor pentru producerea și tipărirea acestora care trebuie asigurate de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București, subordonată Ministerului Afacerilor Interne. Această instituție este responsabilă pentru achiziționarea materialelor necesare producerii acestor documente pentru toate structurile de evidență a persoanelor din țară.

Ca procedură, Serviciul de Evidență a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Sibiu preia de la cetățeni dosarele pentru eliberarea cărții de identitate, realizează fotografia, actualizează baza de date națională, dar producția efectivă a cărților de identitate se realizează de către structurile teritoriale ale Direcției Județene pentru Administrarea  Bazelor de Date.

Având în vedere că materialele pentru producția acestor documente sunt livrate în cantități insuficiente în această perioadă, Biroul Județean pentru Administrarea  Bazelor de Date Sibiu a raționalizat numărul zilnic de documente eliberate.

Astfel, pentru municipiul Sibiu vor fi produse doar 24 de buletine față de 100 cât se produceau în mod uzual, ceea ce duce la o decalare a termenelor de eliberare.

Serviciul de Evidență a Persoanelor cu sediul pe bulevardul Victoriei nr. 1-3 va prelua în continuare dosare pentru cărți de identitate, conform programărilor realizate de cetățeni.

De asemenea, ca măsură de atenuare a acestei situații actele de identitate valabile vor fi lăsate în posesia titularului până la eliberarea noii cărți de identitate. Prin “acte de identitate valabile” se înțelege și actele expirate în perioada stării de urgență, stării de alertă precum și în perioada de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*