Termen prelungit

Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2015 este în plină desfășurare.

aplicatie APIASchemele/măsurile de sprijin pe suprafață sunt finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în urma solicitărilor adresate Comisiei Europene de către mai multe state membre, comisarul european Phil Hogan a cerut prelungirea termenului final de depunere a cererilor unice de plată până la data de 15 iunie 2015, fără penalizări.

 Cine beneficiază?

Beneficiarii plăților sunt fermierii activi persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare. În cazul concesionării/închirierii unei suprafețe de pajiști de către o asociație de crescători de animale, beneficiarii plăților sunt membrii asociației care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști de către fiecare membru al asociației o constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare și numărul de animale pe fiecare membru al asociației. Arendatorul, concedentul, locatorul și/sau comodantul nu beneficiază de plăți pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință.

 Condiții pentru accesare

APIA menționează că sunt eligibile la plată exploatațiile cu suprafața de cel puțin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafața de cel puțin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. De asemenea, pentru sere și solarii, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de 0,3 hectare, iar suprafața minimă a parcelelor de 0,1 hectare.

Cereri online

În campania 2015 se poate utiliza aplicația IPA Online, prin intermediul căreia fermierii deja înregistrați la APIA în campaniile precedente și care intenționează să solicite sprijin pe suprafață în acest an, prin acces la internet, pot să completeze electronic cererea unică de plată. Fermierii care nu au mai depus cereri de plată în anii trecuți trebuie mai întâi să se înregistreze la APIA în Registrul Unic de Identificare și apoi pot depune cerere unică de plată prin intermediul aplicației IPA Online. Aplicația IPA Online pune la dispoziția fermierilor rezultatele controalelor pe teren din anii anteriori, avertizări privind calitatea digitizării parcelelor agricole și avertizări privind respectarea anumitor cerințe de eco-condiționalitate. Totodată, aplicația IPA Online informează fermierul dacă parcelele digitizate sunt situate în zone eligibile pentru plățile compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală.

Acte necesare

La depunerea cererii unice de plată fermierul trebuie să prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Potrivit APIA, aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. În plus, solicitantul trebuie să respecte normele de eco-condiționalitate, care cuprind Bunele Condiții Agricole și de Mediu (GAEC) și Cerințele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe toată suprafața fermei.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*