Sute de oportunități pentru tinerii care doresc să urmeze o carieră în Jandarmerie

Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu recrutează candidați pentru participarea la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Jandarmeriei Române, sesiunea Aprilie – Iulie 2024.


FOTO: Jandarmeria Sibiu

700 de locuri au fost scoase la concurs în această sesiune la Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, respectiv „Petru Rareș” Fălticeni.

Cererea-tip de înscriere prevăzută ca anexă la anunțul postat pe site-ul unității, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail hr@jandarmeriasibiu.ro, în raport de domiciliul/reședința înscrise în cartea de identitate a candidatului, până la data de 14 Mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ ale Jandarmeriei Române, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții şi criterii specifice:

a) să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerințelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfășurat activități de politie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară;
n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învăţământ;
p) să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Detaliile privind organizarea şi desfășurarea concursului, pot fi obţinute de la reprezentanții Serviciului Resurse Umane, telefon: 0269/233170, interior 24535/24534/24537, de luni până vineri, între orele 08.30-15.00.

Pentru informații suplimentare accesați:
https://www.jandarmeriasibiu.ro/Locuri-de-admitere-in-institutiile-de-invatamant.html

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*