Semnare contract de finanțare “Digitalizarea infrastrucurii de apă și apă uzată pentru Operatorul Regional Apă Canal Sibiu SA” (CP)

Joi, 27 aprilie 2023, a fost semnat contractul de finanțare POIM “Digitalizarea infrastrucurii de apă și apă uzată pentru Operatorul Regional Apă Canal Sibiu SA” între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Dezvoltare Durabilă și APĂ CANAL SIBIU S.A. în calitate de beneficiar al finanțării.

Contracul  are o valoare de 11.344.826,53 lei, din care 8.782.230,42 lei sumă nerambursabilă,  cu o durată de execuție de 10 luni, respectiv între data de 20 martie 2023 și data de 29 decembrie 2023.

Obiectivul general al Proiectului este de a îmbunătăți infrastructura de apă și apă uzată în beneficiul mediului și al populației din aria de operare a APA CANAL SIBIU din județele Sibiu și Brașov în concordanța Obiectivului Specific 3.2 al POIM, respectiv ”Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

În cadrul acestui obiectiv specific se vizează inclusiv măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor în sectorul de apă/apă uzată (automatizari, SCADA, GIS, contorizări, controlul pierderilor, laborator analiza/prelucrare date etc.) asa cum sunt și investițiile prevăzute în prezentul proiect.

În cadrul acestui Contract de Finanțare se vor achiționa 6575 bucăți contoare ultrasonice sau electromagnetice echipate cu module de transmitere la distanță, 30 bucăți debitmetre cu posibilitatea transmiterii datelor la distanță și reabilitarea sistemului de automatizare (SCADA) la SEAU Mohu.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*