Ședință de Colegiu Prefectural, azi la Prefectură

Astăzi, la sediul Prefecturii Sibiu, a avut loc ședința Colegiului prefectural condusă de prefectul Mircea Crețu.

Foto: Instituția Prefectului Județului Sibiu

Primul subiect al ședinței, prezentat de Direcția Județeană de Tineret și Sport a fost „Promovarea sportului pentru toți și dezvoltarea infrastructurii sportive, accesibilă tuturor cetățenilor județului Sibiu”.

Astfel, în cadrul prezentării, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu a prezentat obiectivele Programului Național de utilitate publică „Sportul pentru toți”:

Încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și susținut, de cât mai mulți membrii ai comunității locale;

Atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni fără nici o discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat pentru practicarea activităților fizice și sportive;

Încurajarea practicării sporturilor de iarnă și a sporturilor/activităților denumite „de agrement”: schi, patinaj, sanie, sărituri cu schiurile, etc.;

Încurajarea practicării natației, sporturilor nautice și a sporturilor/activităților denumite „de agrement”.

Foto: Instituția Prefectului Județului Sibiu

Al doilea subiect, implementarea Strategiei Județene de Gestionare a Deșeurilor în contextual economiei circulare a fost prezentat de reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu.

Agenția pentru  Protecția Mediului Sibiu a prezentat transformarea deșeurilor într-o resursă – noul concept de dezvoltare durabilă a statelor membre.

Economia circulară este un model de producție și consum, care implică folosirea în comun, închirierea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil, prelungind ciclul de viață al produselor.

Aceasta presupune reducerea la minim a deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul ciclului său de viață, materialele din care este fabricat sunt păstrate în economie cât de mult este posibil, prin reciclare; ele pot fi utilizate în producție încă o dată și încă o dată, creând și mai multă valoare adăugată.

Conceptul se bazează pe următoarele trei principii fundamentale:

Eliminarea treptată a deșeurilor nerecuperabile și reducerea poluării.

Păstrarea produselor și materialelor la cea mai înaltă valoare de utilizare, cât mai mult timp.

Regenerarea sistemelor naturale (biodiversitate și ecosistem).

Un subiect amplu a fost cel referitor la sinteza acțiunilor de control desfășurate de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu și Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu, în perioada Sărbătorilor Pascale 2023.

Astfel, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu a arătat că în perioada 15.03.2023 – 18.04.2023 au fost verificate un număr de 85 de unități cu profil alimentar. DSVSA Sibiu a aplicat sancțiuni contravenționale conform HG 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, și OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

În aceeași perioadă Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu a verificat un număr de 185 de operatori economici. În urma acestor controale, 133 au fost găsiți cu abateri.

Serviciul Control în Sănătate Publică a efectuat un număr de 64 de controale și 2 recontroale. S-au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*