Restricții în Poplaca, Ilimbav, Tălmaciu, Netuş și Şura Mică: masca obligatorie, baruri închise

CJSU a aprobat  azi Hotărârea nr. 68/2020 care cuprinde următoarele:

Pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 29.10.2020, ora 00:00 până la data de 11.11.2020, ora 24:00, se va institui obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, pe teritoriul UAT Poplaca (Sat Poplaca), UAT Marpod (Sat Ilimbav), UAT Tălmaciu (Sat Colonia Tălmaciu), UAT Iacobeni (Sat Netuş) şi UAT Şura Mică (Sat Şura Mică),prezente în toate spaţiile publice deschise.

* Se vor excepta de la această măsură copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

Pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 29.10.2020, ora 00:00, pe teritoriul UAT Poplaca (Sat Poplaca), UAT Marpod (Sat Ilimbav), UAT Tălmaciu (Sat Colonia Tălmaciu), UAT Iacobeni (Sat Netuş)şi UAT Şura Mică (Sat Şura Mică), administratorii/proprietarii spaţiilor publice deschise afişează la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.

Pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 29.10.2020, ora 00:00, pe teritoriul UAT Poplaca (Sat Poplaca), UAT Marpod (Sat Ilimbav), UAT Tălmaciu (Sat Colonia Tălmaciu), UAT Iacobeni (Sat Netuş) şi UAT Şura Mică (Sat Şura Mică), organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă, iar pe teritoriul UAT Loamneş (Sat Alămor), UAT Poiana Sibiului (Sat Poiana Sibiului), UAT Iacobeni (Sat Stejăriş) şi UAT Avrig (Oraş Avrig) estepermisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

Pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 29.10.2020, ora 00:00, pe teritoriul UAT Poplaca (Sat Poplaca), UAT Marpod (Sat Ilimbav), UAT Tălmaciu (Sat Colonia Tălmaciu), UAT Iacobeni (Sat Netuş,Sat Stejăriş), UAT Şura Mică (Sat Şura Mică), UAT Loamneş (Sat Alămor), UAT Poiana Sibiului (Sat Poiana Sibiului) şi UAT Avrig (Oraş Avrig) organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive–in sunt interzise.

Pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 29.10.2020, ora 00:00, pe teritoriul UAT Poplaca (Sat Poplaca), UAT Marpod (Sat Ilimbav), UAT Tălmaciu (Sat Colonia Tălmaciu), UAT Iacobeni (Sat Netuş) şi UAT Şura Mică (Sat Şura Mică), activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă, iar pe teritoriul UAT Loamneş (Sat Alămor), UAT Poiana Sibiului (Sat Poiana Sibiului), UAT Iacobeni (Sat Stejăriş) şi UAT Avrig (Oraş Avrig)activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisăfără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00.

În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la alin.(1) care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produseloralimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

Pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 29.10.2020, ora 00:00, pe teritoriul UAT Poplaca (Sat Poplaca), UAT Marpod (Sat Ilimbav), UAT Tălmaciu (Sat Colonia Tălmaciu), UAT Iacobeni (Sat Netuş)şi UAT Şura Mică (Sat Şura Mică), activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoane cazate în cadrul acestor unităţi, iar pe teritoriul UAT Loamneş (Sat Alămor), UAT Poiana Sibiului (Sat Poiana Sibiului), UAT Iacobeni (Sat Stejăriş) şi UAT Avrig (Oraş Avrig) este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06,00 – 23,00.

Pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 29.10.2020, ora 00:00 până la data de 11.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Poplaca (Sat Poplaca), UAT Marpod (Sat Ilimbav), UAT Tălmaciu (Sat Colonia Tălmaciu), UAT Iacobeni (Sat Netuş) şi UAT Şura Mică (Sat Şura Mică), activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, iar pe teritoriul UAT Loamneş (Sat Alămor), UAT Poiana Sibiului (Sat Poiana Sibiului), UAT Iacobeni (Sat Stejăriş) şi UAT Avrig (Oraş Avrig) este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor intensifica măsurile de supraveghere şi control pe teritoriul UAT Poplaca (Sat Poplaca), UAT Marpod (Sat Ilimbav), UAT Tălmaciu (Sat Colonia Tălmaciu), UAT Iacobeni (Sat Netuş, Sat Stejăriş), UAT Şura Mică (Sat Şura Mică), UAT Loamneş (Sat Alămor), UAT Poiana Sibiului (Sat Poiana Sibiului) şi UAT Avrig (Oraş Avrig).

Măsurile adoptate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu în cadrul hotărârilor anterioare, ce contravin celor din prezenta, îşi vor înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă Poplaca, Marpod, Tălmaciu, Iacobeni, Şura Mică, Loamneş, Poiana Sibiului şi Avrig, vor informa populaţia localităţilor prin orice mijloace despre măsurile dispuse (afişarea în locuri vizibile a hotărârii, postare pe site, etc.).

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*