Rata șomajului în februarie, în creștere ușoară față de ianuarie

La sfârșitul lunii februarie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu erau înregistrați 4.597 șomeri (din care 2.208 femei), rata șomajului fiind de 2,33%, mai mare cu 0,13 pp decât valoarea înregistrată în luna ianuarie 2023.

Foto: Arhiva Mesagerul de Sibiu

 

Din totalul de 4.597 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sibiu 869 erau beneficiare de indemnizaţie de şomaj, iar 3.728 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.305 șomeri provin din mediul rural și 1.292 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4597
< 25 ani 838
între 25-29 420
între 30-39 789
între 40-49 1048
între 50-55 653
peste 55 ani 849

 

Șomerii cu primare sau fără studii (43,15%) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sibiu , urmat de cei cu studii gimnaziale (26,03%), (13,44%) cu studii profesionale, (13,00%) cu studii liceale şi postliceale iar cei cu studii superioare sunt 4,35% din totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.749 persoane foarte greu ocupabile, 1.296 greu ocupabile, 1.139 mediu ocupabile, iar 413 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele Agenției Județene de Ocuparea Forței de Muncă.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*