Profesori de la Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”, participanți la cursuri de formare Erasmus+

În cadrul Proiectului de Acreditare Erasmus+ Anul 1- nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000126203, cinci profesori de la Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu au participat la cursuri de formare pentru a-și îmbunătăți competențele profesionale.

Erasmus+

foto: Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu

Astfel, la începutul lunii februarie, la Bari, în Italia, d-nele profesoare Daniela Dinu și Cristina Avram și-au perfecționat metodele de predare bazate pe tehnologie, participând la cursul Information and Communication Technologies (ICT) for Nowadays Classes.

„Acestă experiență de formare profesională ne-a oferit încrederea necesară pentru a integra TIC în predare, cu ajutorul unor instrumente precum podcasturi, socializare media, bloguri, povestiri digitale, portofoliu electronic, wiki-uri, webquest-uri etc. De asemenea, ne-am perfecționat în utilizarea unor aplicații ca: VOKI, Speaking Avatars pentru educație, WIX, PADLET, ACTIONBOUND, APP- PHOTO VOICE și DIGITAL TREASURE HUNT, CANVA,  CLASSSROOMSCREEN, MY STORYBOOK, BASECAMP etc., competențele TIC dobândite fiind importante în creșterea motivației elevilor în procesul instructiv-educativ”, a declarat profesoara Daniela Dinu.

Din dorința de a răspunde noilor dimensiuni ale educației și de a crea contexte de învățare cât mai moderne pentru elevi, în luna aprilie a acestui an, doamnele profesoare Mirela Iancu, Andreea Lăzăriciu și Elena Păun au participat la Barcelona, la cursul de formare Time to act- non-formal education through in & outdoor methods to empower students’ active participation, al cărui principal obiectiv a fost să dezvolte competențe privind aplicarea educației non-formale în diferite cadre formale pentru a îmbunătăți motivația elevilor.

Profesorii participanți și-au dezvoltat competențe privind tehnici creative de educație non-formală pentru promovarea coeziunii de grup, conform recomandărilor Uniunii Europene de îmbunătățire a competențelor pentru secolul 21 și a Cadrului european de referință privind competențele cheie– învățarea pe tot parcursul vieții în societățile multiculturale.

foto: Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu

„Am învățat despre principiile și beneficiile activităților de instructiv-educative în aer liber, despre cum să stimulăm motivația și creativitatea elevilor prin activități de învățare non-formale, informale și experiențiale, despre conceptul de Outdoor Classroom Day, despre medierea conflictului prin metoda Teatru forum sau despre mediere și negociere prin Joc de rol.

Vom împărtăși această experiență de formare cu colegii noștri pentru a ne dezvolta profesional prin colaborare, în scopul creșterii calității procesului educațional în cadrul liceului nostru”, a declarat profesoara Andreea Lăzăriciu.

În anul școlar următor, alți elevi și profesori vor participa la mobilitățile din cadrul Programului de acreditare ERASMUS+ 2022-2027.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*