Producerea şi comercializarea produselor alimentare specifice sărbătorilor de iarnă

În scopul prevenirii apariţiei unor situaţii nedorite, se atenţionează crescătorii de animale, operatorii din domeniul alimentar şi, nu în ultimul rând, consumatorii că în contextul actelor normative cu referire la siguranţa lanțului alimentar au o serie de obligaţii şi responsabilităţi, respectiv:

· să respecte permanent normelor de igienă şi de funcţionare a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse de origine animală şi vegetală, precum şi în unităţile de alimentaţie publică (restaurante, pensiuni agroturistice, cantine, cabane montane etc.) care organizează mese festive;

· să respecte condiţiile de depozitare şi temperaturile optime de păstrare a materiilor prime şi a produselor finite, pentru a se evita un potenţial risc de contaminare a alimentelor;

· să certifice cu documente şi marca de sănătate (când este cazul) condiţiile de trasabilitate şi calitate pentru carne, lapte, ouă, peşte şi alte materii prime şi produse alimentare finite;

· să respecte operaţiunile de ambalare şi regulile de etichetare a produselor alimentare destinate comercializării;

· să asigure condiţiile de transport a produselor alimentare cu respectarea normelor de igienă şi de temperatură în mijloacele de transport;

· populaţia să se aprovizioneze numai din unităţi şi spaţii autorizate sanitar veterinar, evitând comerţul stradal;

· consumatorii să verifice cu atenţie instrucţiunile de pe etichetele produselor alimentare privind informaţile despre componente, a modului de păstrare, preparare corectă şi valabilitatea lor;

· carnea proaspătă destinată valorificării în unităţile autorizate sanitar veterinar trebuie să provină numai din abatoare autorizate sanitar-veterinar, unde este asigurată asistenţa de specialitate permanentă;

· carnea trebuie să fie însoţită de certificat sanitar veterinar, eliberat de medicul veterinar oficial al unităţii de origine, care atestă salubritatea şi calitatea acesteia;

· să nu se cumpere carne pe care nu este aplicată marca de sănătate a unităţii de sacrificare sau cu marca de identificare a unităţii de tranşare. Marca de sănătate atestă că produsele au fost supuse controlului sanitar veterinar oficial;

· porcii proveniţi din exploataţii nonprofesionale (gospodării individuale) pot fi sacrificați în mod tradiţional, în gospodăria proprietarului, sub supraveghere sanitară veterinară cu recomandarea de a se respecta normelor privind protecţia animalelor în timpul sacrficării, prin solicitarea medicului veterinar pentru efectuarea asomării animalului înainte de înjunghiere;

· carnea provenită de la porcii crescuţi şi sacrificaţi în gospodăriile individuale poate fi utilizată numai pentru consum în exploataţia de origine, după efectuarea obligatorie a examenului trichineloscopic la sediul circumscripţiilor sanitare veterinare care funcţionează în municipii, oraşe şi comune, fiind interzisă comercializarea acesteia, inclusiv în unităţile autorizate sanitar veterinar;

· alte produse alimentare din lapte, peşte sau produse tradiţionale se pot comercializa în spaţii amenajate şi autorizate, sub controlul personalului de specialitate;

· producătorii individuali care doresc să-şi valorifice producţia primară sau produse obţinute prin prelucrarea acesteia trebuie să posede documentul de înregistrare sanitară veterinară eliberat de DSVSA, actul de indentitate, atestatul de producător şi carnetul de comercializare a produselor agricole, carnet de sănatate vizat de medicul uman şi fişa de sănătate a animalelor vizată de medicul veterinar din localitate.

În această perioadă, este asigurat serviciul permanent de asistenţă de specialitate, la unităţile sanitare veterinare din teritoriu. Totodată, se efectuează acţiuni de control pe întreg traseul parcurs de produsele alimentare, de la producător până la consumatorul final, pentru ca piaţa de desfacere să fie asigurată cu alimente de calitate şi salubre.


dr. Ioan Viorel PENȚEA, secretar al Colegiului Medicilor Veterinari filiala Sibiu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*