Primăria Sadu, anunț de licitație publică

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sadu nr. 82/ 2023, COMUNA SADU, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea spațiului cu destinația de cabinet medical- stomatologic amplasat în incinta Complexului comercial, situat în Comuna Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr.25,  evidenţiat în CF nr. 100251, în suprafață de 16,87 mp, precum și spații cu folosință comună după cum urmează:

– o cotă indiviză de 1/2 din hol acces în suprafață de 10,88 mp, o cotă indiviză de 1/2 din sala de așteptare în suprafață de 15,56 mp, o cotă indiviză de 1/2 din grup sanitar în suprafață de 6,15 mp.

Închirierea se va face pe o perioadă de 10 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere.

Preţul de închiriere de la care va porni licitaţia este de 7,65 lei/ mp/ lună.

Supralicitarea deschisă se va face la pasul de 100 lei, taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare la licitaţie este de 500 lei.

Licitația se va desfășura în data de 30 august 2023, ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu. Înscrierea la licitație se poate face până la data de 29 august 2023, ora 10:00.

Documentația de atribuire care cuprinde caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, modelul contractului de închiriere, și formularele necesare se poate ridica gratuit de la sediul Primăriei Comunei Sadu, compartimentul registratură începând cu data de 07 august 2023.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*