Primăria Roșia, anunț public

Primăria Comunei Roșia cu sediul în Comuna Roșia, sat Roșia, Str. Principală, Nr. 22, Județul Sibiu, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul ,,Piste de biciclete trotuare și rigole în localitățile Roșia și Daia, județul Sibiu, propus a se realiza în Comuna Roșia, satele Roșia și Daia.

Foto: Arhivă

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, municipiul Sibiu, județul Sibiu în zilele de luni- între orele 08:00 – 16:00 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Sibiu.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*