Primăria orașului Avrig – Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Sectoare cadastrale: 88, 90, 91, 105, 113, 139, 140, 141, 148, 168

Orașul Avrig împreună cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 88 (Tarla 144), 90 (Tarla 146), 91 (Tarla 142), 105 (Tarla 13), 113 (trala 138), 139 (Tarla 137), 140 (Tarla 136), 141 (Tarla 135), 148 (Tarla 14), 168 (Tarla 135) pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăria Orașului Avrig de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*