Primăria orașului Avrig: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Primăria orașului Avrig face următorul anunț:

„Denumire județ: SIBIU

Denumire UAT: AVRIG

Sectoare cadastrale: 39, 75, 89, 96, 115

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 39, 75, 89, 96, 115 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 22.04.2024

Data de sfârșit a afișării: 21.06.2024

Adresa locului afișării publice: ORAȘUL AVRIG, Strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu

Repere pentru identificarea locației: Primăria orașului AVRIG.

Cererile de rectificare ale documentelor tehsnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei ORAȘULUI AVRIG de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*