Poșta și curierii la control

În perioada 7 – 9 octombrie, s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, Campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în activități de poștă și de curier – cod CAEN 53.

Obiectivele campaniei au urmărit identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și tinerilor, determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL și de a le transmite la inspectoratul teritorial precum și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă.

Nereguli constatate

În perioada de desfăşurare a campaniei, inspectorii de muncă au verificat 21 angajatori care își desfășoară activitatea în domeniul vizat.

În urma verificărilor efectuate în domeniul relațiilor de muncă la un operator economic care își desfășoară activitatea în jdețul Sibiu, a fost aplicată sancțiunea contravențională de 20.000 lei, motivată de primirea la muncă de către acesta a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă cu aceasta. În urma celorlalte deficiențe constatate s-au aplicat 5 avertismente scrise și au fost dispuse 12 măsuri de remediere.

Neconformitățile constatate de inspectorii de muncă în cadrul controalelor efectuate au constat în neacordarea de către angajator a repausului săptămânal, netransmiterea în termen în REVISAL a încetării contractului de muncă, transmiterea elementelor contractului de muncă în REVISAL cu depășirea termenului legal stabilit de lege și nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*