Poligonul de instrucție „Perii Dăii” se modernizează cu bani din PNRR

Sâmbătă, 6 iunie 2024, în Sala de sticlă a Primăriei Cluj-Napoca, comandantul (rectorul) Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, gl.bg.prof.univ.dr.ing. Ghiță Bârsan, a participat la întâlnirea dintre Ministrul Educației, Ligia Deca, reprezentanți ai universităților din Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Alba-Iulia și Târgu Mureș și ai Primăriei Cluj-Napoca, în vederea semnării unor contracte de finanțare europeană pentru creșterea calității procesului educațional.

Foto: Facebook AFT Sibiu

În cadrul evenimentului au fost semnate contracte pentru două proiecte importante pentru Academia Forțelor Terestre, concretizate în stabilirea direcțiilor prioritare de dezvoltare instituțională a facilităților de instruire din poligoanele de instrucție.

Acestea vor beneficia de finanțare europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență a României (PNRR), în valoare eligibilă de aproximativ 5 milioane de euro, și vizează construirea unui spațiu de recreere „Amfiteatru în aer liber, pentru desfășurarea activităților cultural-educative” în Poligonul de instrucție „Perii Dăii” al academiei, dar și „Reabilitarea și modernizarea facilităților de cazare, hrănire și a spațiilor de recreere și lectură” din aceeași locație.

Construirea amfiteatrului în aer liber, pentru desfășurarea activităților cultural-educative în Poligonul de instrucție „Perii Dăii” al academiei, are ca obiect de investiție realizarea unui imobil pentru asigurarea condițiilor optime de recreere și socializare puse la dispoziția studenților.

Foto: Facebook AFT Sibiu

Îmbunătățirea portofoliului de parteneriate și alianțe în domeniul cercetării științifice și al internaționalizării ce vizează în egală măsură studenții şi personalul din cadrul instituției, cât şi partenerii cu care avem relații de cooperare, precum și implicarea în diverse proiecte interne și internaționale, reprezintă pentru noi un angajament şi o investiție pe termen lung, facilitățile propuse în acest proiect asigurând întregii manifestări studențești, dar și evenimentelor/cercurilor studențești cu profil cultural-artistic, cadrul necesar adecvat desfășurării acestor activități.

La nivelul parterului, amfiteatrul, cu o capacitate de 450 de utilizatori, va avea ca funcțiune principală o zonă de teatru de vară, iar ca funcțiune integrată se va regăsi o sală multifuncțională pentru activități de relaxare, recreere și socializare, dedicate studenților, cu o capacitate de 50 de locuri. La subsol, se propune realizarea unei săli de fitness pentru cadeți, cu o capacitate de 50 de utilizatori, dotată cu vestiare și grupuri sanitare, dar și o sală de lectură și bibliotecă cu o capacitate de 50 de locuri.

Proiectul privind reabilitarea și modernizarea facilităților de cazare, hrănire și a spațiilor de recreere și lectură din Poligonul de instrucție „Perii Dăii” al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu constă în asigurarea facilităților de cazare și hrănire la standarde internaționale, alături de o bază didactică și de recreere care să asigure un climat organizațional performant, din punct de vedere academic și al instruirii viitorilor lideri militari, în condiții cât mai apropiate de mediul operațional actual, concomitent cu o dezvoltare sustenabilă a infrastructurii existente.

Foto: Facebook AFT Sibiu

Trei complexe modulare tip cămine studențești, însumând 420 de locuri pentru cazare și două complexe modulare, săli de mese, fiecare cu o capacitate de 144 de locuri și dependințe, sunt spațiile existente ce urmează a fi modernizate.

Pentru reducerea costurilor privind energia electrică, prin eliminarea dependenței de un distribuitor de curent electric, dar și pentru reducerea semnificativă a impactului nociv pe care arderea combustibililor fosili – convenționali îl are asupra mediului, imobilele vor fi echipate cu panouri fotovoltaice capabile să producă, în mod sustenabil, energie electrică prin potențarea energiei solare. Totodată, prin proiect vor fi achiziționate un număr de 20 de bănci inteligente ce vor fi dedicate studenților. Acestea vor fi dotate cu panouri solare, baterii, încărcare Wireless și cu porturi USB, iluminat LED și boxe cu conectare Bluetooth.

De-a lungul timpului, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a trecut prin etape succesive de restructurare şi adaptare constitutivă şi funcţională, reușind ca, în prezent, să fie o instituție de învățământ superior cu un campus militar integrat modern, care poate să răspundă tuturor cerințelor impuse de standardele de calitate academică.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*