Perspectivele noului președinte

Conf. univ. dr. Horațiu Rusu, director al Departamentului de Jurnalism, Relații publice, Sociologie și Psihologie din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), este noul președinte al Senatului ULBS.

Horatiu Rusu presedinte Senat ULBS1„Este o mândrie și o onoare pentru mine să fiu reprezentantul celui mai înalt for decizional al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu”, a mărturisit Rusu. În urma votului desfășurat în 29 februarie, el a obținut 39 de voturi, în timp ce contracandidatul său, prof. univ. dr. inginer Daniel Volovici, de la Facultatea de Inginerie, a obținut 31 de voturi, iar trei voturi au fost nule. La ședința de Senat au fost prezenți 73 din cei 84 de membri, astfel că a fost atins cvorumul de două treimi (56 membri).

Cel mai înalt for de decizie

Senatul  reprezintă comunitatea  universitară  şi  este  cea  mai  înaltă structură  de conducere a ULBS. Senatul universitar are funcţie de deliberare, decizie şi control şi asigură conducerea universităţii în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu  prevederile Cartei  universitare  şi  cu  cele  din  regulamentul  de  organizare şi funcţionare a senatului. Hotărârile forului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive, administrative şi pentru întreaga comunitate universitară. Ele pot fi modificate numai de către Senat. Toate structurile academice, administrative şi executive se subordonează Senatului universitar şi au obligaţia să se prezinte şi să răspundă interpelărilor senatorilor sau comisiilor de specialitate. Senatul ULBS este format din 85 membri, dintre care 63 reprezentanţi ai cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, angajaţi pe perioadă nedeterminată şi 22 reprezentanţi ai studenţilor. Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. Mandatul unui membru al Senatului poate fi reînnoit succesiv de maxim două ori, în cazul cadrelor didactice, şi doar o dată în cazul studenţilor.

Prerogative

Senatul  deliberează  şi  decide  privind  structura,  organizarea  şi  funcţionarea universităţii, după cum urmează: aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului; adoptă regulamentele  privind  organizarea şi  funcţionarea  universităţii şi  unităţilor aflate în structura sa și stabilește organigrama şi  atribuţiile fiecărei structuri executive şi administrative din universitate. Alte atribuții vizează structura universităţii (facultăţi, departamente, școli doctorale, institute, centre, laboratoare, servicii tehnico-administrative, staţiuni, clinici, centre de practică etc.), înființarea, reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor, a institutelor, centrelor neperformante sau a altor structuri organizatorice și înfiinţarea de către universitate, singură sau prin  asociere, de extensii universitare, de centre de cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri şi cheltuieli, de societăţi comerciale, fundaţii, consorţii sau asociaţii. În fine, Senatul aprobă implicarea universităţii sau structurilor universităţii în  parteneriate şi colaborări în domeniul educaţional cu alte instituţii din ţară şi străinătate.

Horațiu RUSU | președintele ULBS

„Împreună cu colegii din Senat, cu dl. rector Ioan Bondrea și întreg mediul academic al ULBS, vom căuta cele mai bune soluții pentru a continua procesul de transformare a universității într-o instituție implicată activ în dezvoltarea comunității, o instituție de interes regional și, în același timp, să continuăm pe drumul internaționalizării ULBS.“

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*