Persoanele care găzduiesc refugiați în municipiul Sibiu beneficiază și de decontarea cheltuielilor pentru cazare

Persoanele fizice din municipiul Sibiu care găzduiesc cetățeni proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, pot beneficia acum și de decontarea cheltuielilor pentru cazare, în sumă de 50 de lei/zi/refugiat , pe lângă cele pentru hrană în valoare de 20 de lei/zi/persoană. Măsura a fost aprobată în 23 martie prin OUG 28 care modifică art.1 alin(10) din OUG nr.15/2022 . Primăria menționează că mecanismul de decontare urmează să se stabilească printr-o hotărâre a Guvernului.

Lviv, Ukraine – March 6, 2022: Refugees near railway station of Lviv waiting for the train to Poland.

Pentru a beneficia de acest sprijin, persoanele care găzduiesc refugiați sunt obligate să anunțe imediat acest lucru Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sibiu, la numărul de Tel Verde 0800811822.  Ulterior, asistenții sociali se vor deplasa în teren pentru verificarea situației.

Important. Pentru o mai bună gestionare și accesarea mai rapidă a informațiilor legate de ofertele de cazare, sibienii care intenționează să găzduiască persoanele refugiate sunt rugați să se înregistreze pe platforma OFERTE SPRIJIN CAZARE REFUGIAȚI – Municipiul SIBIU, prin completarea unui chestionar: https://docs.google.com/forms/d/11SLuzkZBgirD409S8ZQt-1vS1aSZUzrDReFSGVSQyKg/viewform?ts=623ce986&edit_requested=true

Demersurile pe care sibienii trebuie să le facă pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea și hrana asigurate refugiaților:

1.Anunțarea de îndată a Direcției de Asistență Socială a Primăriei Sibiu

2.Depunerea următoarelor documente, fie la sediul Direcției de Asistență Socială de pe bulevardul Victoriei nr.1-3, cam.S2, fie online, pe adresa de email: protsoc@sibiu.ro :

Precizare: în cerere se va specifica numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor. Cererea se depune în primele trei zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă. Cererile depuse după acest termen se soluționează în luna următoare

  • declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere, modelul fiind disponibil pe următorul link: https://www.sibiu.ro/ro2/pdf/formulare/DAS_model_cerere_pe_propria_raspundere.pdf
  • copia actului de identitate al solicitantului
  • documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele refugiate
  • copii după documentele de identitate ale persoanelor găzduite (după caz)
  • extras de cont al solicitantului pentru a atesta contul în care vor fi virate sumele

Actele pot fi consultate pe sibiu.ro, secțiunea Acte necesare, pe următorul link: https://sibiu.ro/primaria/document/10020 , precum și la sediul instituției din Sibiu, b-dul Victoriei, nr. 1-3.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*