Particulele în suspensie şi calitatea aerului înconjurător

Calitatea aerului este influenţată atât de prezenţa poluanţilor gazoşi, cât şi de prezenţa particulelor în suspensie – particule solide sau picături lichide, care rămân suspendate în atmosferă pentru perioade de timp apreciabile, de la câteva zile la câteva săptămâni.

Particulele PM (engl. Particulate Matter), sunt clasificate pe baza diametrului lor aerodinamic: mai mic de 10 micrometri fracţii PM10 şi mai mic de 2,5 micrometri fracţii PM2,5.

Din analiza rezultatelor măsurătorilor s-a constatat că particulele de tip PM2,5 reprezintă 60 – 70% din totalul de PM10. Această particulă (PM2,5) penetrează adânc în sistemul respirator, ajungând în interiorul plămânilor unde depozitează substanţele toxice pe care le transportă.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu monitorizează particulele în suspensie PM10 prin sistem de colectare – aspirare în 3 staţii: Sibiu, Copşa Mică, Mediaş si prin monitorizare automată continuă în 4 staţii: 2 în Sibiu, 1 în Copşa Mică, 1 în Mediaş.

Particulele în suspensie PM 2,5 se monitorizează numai în staţia SB1 Sibiu. Măsurările automate de particule în suspensie PM10 au scop informativ iar depăşirile înregistrate pot fi confirmate sau infirmate ulterior de rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică (analiza manuală realizată în laborator).

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, limita zilnică pentru protecţia sănătăţii umane, la particule în suspensie PM10, este de 50 micrograme/m3 în 24 ore, nivel care nu poate fi depăşit mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic, în acelaşi punct de observaţie.

În cursul anului 2018 s-au înregistrat următoarele depăşiri ale valorii limită zilnice: 4 la staţia SB1 Sibiu, 3 la staţia SB3 Copşa Mică şi 7 la staţia SB4 Mediaş, înregistrate prin metoda gravimetrică.

Pentru mai multe informaţii privind particulele în suspensie, dar şi a altor poluanţi atmosferici, se poate accesa site-ul www.calitateaer.ro, secţiunea Evaluare – Poluanţi atmosferici.


Ioan FRĂTICI

director executiv APM Sibiu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*