Ministerul Educației vrea banii studenților străini. O parte din taxele școlare ale cursanților ar putea fi virate în bugetul educației.

Instituţiile de învăţământ superior de stat vor avea obligaţia de a vira la Ministerul Educaţiei un cuantum de 5% din încasările în valută provenite din taxele şcolare achitate de studenţii şi cursanţii străini, notează Monitorul de Cluj.

Foto: Arhivă

Un proiect de ordin pus în consultare de Ministerul Educaţiei prevede ca o parte din taxele școlare ale cursanților ar putea fi virate în bugetul ministerului, conform art.130 din Legea nr. 199/2023 a Învăţământului superior.

Potrivit proiectului, plata sumelor se va efectua semestrial, în valută, de către instituţiile de învăţământ superior de stat către Ministerul Educaţiei.

„Eventualele sume achitate peste taxele de şcolarizare datorate de studenţii şi cursanţii străini vor fi restituite acestora integral de către instituţia de învăţământ superior de stat în cauză, iar suma ce urmează a fi transferată Ministerului Educaţiei se diminuează cu suma calculată reprezentând 5% din suma restituită studenţilor şi cursanţilor străini. Sumele încasate la nivelul Ministerului Educaţiei sunt utilizate de acesta în baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat în acest scop”, prevede acelaşi proiect.

Totodată, conducerea instituţiilor de învăţământ superior de stat răspunde de exactitatea calculelor privind procentul de 5% ce se transferă la Ministerul Educaţiei.

Acelaşi proiect prevede că instituţiile de învăţământ superior de stat au obligaţia ca în momentul întocmirii şi depunerii situaţiilor financiare anuale să întocmească şi să prezinte în anexele la situaţiile financiare „Situaţia sumelor încasate de la studenţii şi cursanţii străini şi a plăţilor efectuate către Ministerul Educaţiei”.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*