Ministerul Educaţiei a mai „inventat“ câteva discipline

Ca în fiecare an, Ministerul Educaţiei născoceşte câte ceva care să bulverseze sistemul de învăţământ şi programa şcolară.

Pentru anul viitor şcolar, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au „inventat“ câteva discipline opţionale.

Astfel, aceştia propun patru noi discipline opţionale, respectiv „Joc şi mişcare“ la clasele pregătitoare, I şi a II-a, „Educaţie pentru prevenirea riscului rutier“, în învăţământul primar, „Educaţie pentru dezvoltare“ şi „Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală“, la liceu. Rămâne de văzut dacă Ministerul va „născoci“ în acest sens şi manuale noi pentru cele patru discipline.

Aţi auzit de „Educaţie pentru dezvoltare“?

Cele patru noi discipline opţionale vor fi introduse din anul şcolar 2015-2016, în oferta centrală de Curriculum la decizia şcolii (CDS), scrie Mediafax.

Programele şcolare pentru aceste discipline au fost elaborate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi aprobate prin ordin de ministru.

Ministerul Educaţiei a precizat că programa şcolară pentru disciplina opţională „Joc şi mişcare“ accentuează rolul pe care activităţile ludice cu caracter dinamic trebuie să îl aibă în procesul de creştere şi dezvoltare a copiilor de şase-opt ani şi valorifică potenţialul instructiv-educativ al jocurilor, ca mijloace didactice specifice perioadei micii şcolarităţi.

Disciplina „Educaţie pentru prevenirea riscului rutier“, care va putea fi studiată în toate clasele din învăţământul primar, urmăreşte pregătirea elevilor pentru viaţă prin formarea unor deprinderi de respectare a regulilor elementare de circulaţie pe drumurile publice şi de manifestare a unei conduite preventive.

„Demersul Ministerului Educaţiei vine pe fondul declarării de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a perioadei 2011 – 2020 ca «Decada Acţiunii pentru Siguranţa Rutieră», ale cărei obiective sunt stabilizarea şi reducerea numărului de accidente rutiere din întreaga lume, respectiv valorificarea cadrului educaţional pentru sensibilizarea şcolarilor mici asupra riscurilor la care se expun în trafic ca pietoni sau pasageri în autovehicule”, se mai arată într-un comunicat  de presă.

Disciplina „Educaţie pentru dezvoltare“, care va putea fi studiată de elevii de liceu, propune o abordare de tip inter şi transdisciplinar a unor probleme de actualitate precum globalizarea, dezvoltarea/dezvoltarea durabilă sau cetăţenia globală.

„Programul constituie un exemplu de bună practică în cadrul proiectului internaţional «Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice din licee în programe şi proiecte de educaţie pentru dezvoltare», coordonat de Organizaţia Open Centre din Bulgaria împreună cu asociaţia «Asistenţă şi programe pentru dezvoltarea durabilă – Agenda 21»“, a precizat Ministerul Educaţiei.

Drepturile de proprietate intelectuală, studiate la liceu

De asemenea, disciplina „Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală“ vizează raportarea, în cunoştinţă de cauză, a elevilor de liceu la problematica drepturilor de proprietate intelectuală, implicarea tinerilor în elaborarea şi în promovarea unor proiecte pentru drepturile de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, pregătirea elevilor de liceu pentru asumarea comportamentului adecvat dezvoltării durabile.

Ministerul Educaţiei a menţionat că toate cele patru programe sunt disponibile pe site-ul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, secţiunea „Programe şcolare (în vigoare) – Curriculum la decizia şcolii“.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*