Mihai Macaveiu, secretar de stat în Ministerul Economiei: Proiectele anunțate încă de la începutul mandatului prind contur. 200.000 de euro, bani de la bugetul de stat pentru proiecte ce promovează economia circulară

Ministerul Economiei a publicat în transparență proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de Tranziție către Economia Circulară pentru industria prelucrătoare.

Concret, proiectul urmărește dezvoltarea de sectoare industriale noi, cât și revitalizarea celor tradiționale, prin procesarea și utilizarea resurselor deja existente.

“Dovedim, astfel, încă o dată, că proiectele despre care am vorbim încă de la preluarea mandatului la Ministerul Economiei devin realitate. De îndată ce măsura va fi publicată în Monitorul Oficial, companiile din țara noastră pot aplica pentru acest sprijin financiar. Toți cei care vor include componenta de economie circulară pot beneficia de sume acordate de stat cuprinse între 15.000 și 200.000 de euro.”, a subliniat Mihai Macaveiu, secretar de stat în Ministerul Economiei și președintele PSD Mediaș.

Actul normativ publicat în transparență stabilește categoriile de activități care pot beneficia de finanțare, precum și criteriile de eligibilitate care trebuie respectate. Astfel, transferul tehnologic pentru consolidarea economiei circulare; dezvoltarea activităților de cercetare-inovare, proiectarea ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare; înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor și dezvoltarea activităților de reciclare a deșeurilor sunt activități vizate de acest proiect.

Suma maximă acordată unui beneficiar de la bugetul de stat pentru un interval de până la 16 luni este egală cu echivalentul în lei a 200.000 euro, cu plata eşalonată, pe bază de documente justificative, iar suma minimă alocată de la bugetul de stat pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei a 15.000 euro. Cheltuielile vor fi suportate în procent de 85% de la bugetul de stat, restul de 15% din surse proprii ale beneficiarilor.

Persoanele și asociațiile interesate pot consulta proiectul pe site-ul instituției și pot transmite propuneri, sugestii şi opinii în termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*