Meşteri fără buletin

CNM „Astra“ şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu se pregătesc intens pentru faza judeţeană a Olimpiadei „Meşteşuguri artistice tradiţionale“. Evenimentul se va desfăşura în perioada 2-4 aprilie, iar copiii se pot înscrie în concurs până în data de 22 martie.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, în colaborare cu Complexul Naţional Muzeal „Astra“ din Sibiu organizează cea de-a XVIII-a ediţie a fazei judeţene a Olimpiadei „Meşteşuguri artistice tradiţionale“.

Evenimentul va fi găzduit de către Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus“, din Piaţa Mică nr. 21. Sunt aşteptaţi să se înscrie  elevi, membri ai cercurilor de artă populară, din şcoli sau cluburi ale elevilor din mediul rural sau urban ce dovedesc reale abilităţi tehnice şi simţ artistic. Fiecare dintre cele trei zile de desfăşurare a concursului corespunde uneia dintre secţiuni. Astfel, data de 2 aprilie va fi dedicată picturii de icoane pe sticlă şi pe lemn, picturii naive şi încondeierii ouălelor. În 3 aprilie, elevii vor ţese, coase, broda, împleti şi vor confecţiona port popular, păpuşi sau poboabe, iar în 4 aprilie, micuţii se vor întrece în prelucrarea lemnului, a osului şi a fierului, în modelarea ceramicii, în confecţionarea măştilor şi a obiectelor de artă decorativă.

 

 

Respect pentru tradiţie

 

Fiecare participant trebuie să demonstreze că posedă cunoştinţe temeinice legate de practicarea meşteşugului, că stăpâneşte tehnicile privind confecţionarea, modelarea şi decorarea artistică a produselor tradiţionale. „Elevii vor prezenta produse brute sau semifinite pe care le vor desăvârşi în timpul concursului. Ei trebuie să demonstreze că posedă cunoştinţe temeinice legate de practicarea meşteşugurilor, că stăpânesc practic tehnicile privind confecţionarea, modelarea şi decorarea artistică a produselor, conform tradiţiei. Lucrările prezentate pentru concurs vor trebui să lase loc exprimării talentului şi forţei de creaţie proprii, însă manifestate în deplin respect pentru spiritul original al tradiţiei populare“, anunţă Elena Găvan, muzeograful responsabil de acţiune. Sibienii care doresc să admire lucrările şi îndemânarea elevilor pot intra gratuit, în fiecare zi de concurs, începând cu orele 12.30.

 

Trei săptămâni pentru

 

Jurizarea va fi asigurată de o comisie constituită din specialişti ai Complexului „Astra“ şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar, prezidată de prof. univ. dr. Ilie Moise. Pentru mai multe detalii legate de regulamentul concursului, pot fi accesate site-urile www.muzeulastra.ro sau www.isjsibiu.ro. Înscrierile se pot face la IŞJ Sibiu, str. Berăriei nr. 2, tel. 0269/210.466, fax 0269/210.817,  e-mail: educativsb@gmail.com, în atenţia d-nei inspector Daniela Muntean, ori la CNM  „Astra“ Sibiu, Piaţa Mică nr. 11, cod 550182, tel. 0269/202.414, fax 0269/218.060 sau 0269/202.411, e-mail: elena.gavan@muzeulastra.ro, în atenţia d-nei muzeograf Elena Găvan.

3

zile va dura competiţia

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*