Luni începe simularea examenului de Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a

În perioada 05 – 07.02.2024, 3.790 elevi din cele 102 de unități de învățământ cu personalitate juridică ce au nivel gimnazial din județul Sibiu vor putea susține simularea examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Foto: Arhivă

Din cei 3790 elevi existenți în clasa a VIII-a, 3637 elevi învață la secția română, 130 elevi la secția germană și 23 elevi la secția maghiară.

Probele din cadrul simulării încep la ora 9.00, moment în care , în fiecare sală, se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 8.30. Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute, iar timpul efectiv de lucru pentru fiecare din probele scrise ale simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a este de 120 minute și începe după completarea casetei de identificare.

Și în acest an, subiectele pentru simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sunt redactate sub forma unei broșuri și se vor tipări față-verso, așa cum sunt transmise de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Repartizarea candidaților pe săli se va realiza astfel în funcție de disciplinele și tipul de subiecte solicitate de elevi pentru disciplinele de examen aprobate pentru fiecare probă, în ordine alfabetică, pe centre. La stabilirea sălilor în care se susțin probele scrise și repartizarea elevilor în săli se vor asigura, de regulă, 15 elevi/sală.

După verificarea fiecărei lucrări scrise, în ordinea primirii acestora, în prezența elevilor, profesorii asistenți scanează lucrarea, verifică dacă numărul paginilor scanate corespunde cu numărul paginilor lucrării în format fizic și cu numărul de pagini trecut în procesul verbal de predare-primire al acesteia, precum și gradul de lizibilitate al lucrării scanate, o încarcă și o marchează pe platforma destinată evaluării digitalizate a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Activitatea de evaluare se realizează digitalizat, de regulă, pe stațiile de lucru aflate în laboratoarele de informatică din unitatea de învățământ din care provine profesorul evaluator. Profesorii evaluatori pot alege să își desfășoare activitatea de pe computere aflate într-un alt spațiu (de exemplu, bibliotecă, Centrul de Documentare și Informare, cabinetul disciplinei, cancelarie, domiciliul personal).

Distribuirea lucrărilor către profesorii evaluatori, în vederea evaluării, se face în mod aleatoriu, prin intermediul platformei destinate evaluării digitalizate.

Comunicarea rezultatelor obținute la simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

În conformitate cu OME nr. 6760 din 07.12.2023, rezultatele obținute de elevi la  simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a ”sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.”

Notele obținute se trec în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui.

Unitățile de învățământ care obțin rezultate necorespunzătoare la simulările naționale sunt monitorizate și îndrumate constant de către inspectoratul școlar, în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare ale elevilor.

Calendar Simulare Evaluarea Națională 2024 (pentru clasa a VIII-a)

05 februarie 2024 – Limba și literatura română – probă scrisă

06 februarie 2024 – Matematică – probă scrisă

07 februarie 2024 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

23 februarie 2024 – Comunicarea rezultatelor

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*