Locuri de casă gratuite

DSC_0817

În cartierul Tineretului au mai rămas libere 18 terenuri pe care tinerii de până în 35 de ani le pot primi gratuit

Municipalitatea a început reatribuirea terenurilor din cartierul Tineretului care au rămas libere din cauză că beneficiarii cărora le-au fost repartizate inițial nu au început construcţia. În acest sens, Primăria Sibiu primește dosare începând cu data de 24 august.

18 terenuri din cartierul Tineretului au rămas libere, după ce tinerii cărora le-au fost repartizate iniţial nu au început construcţia unei locuinţe, acestora retrăgându-li-se dreptul de folosinţă gratuită. Primăria Sibiu doreşte să repartizeze aceste terenuri altor tineri, iar în acest scop primarul interimar Astrid Fodor a dispus constituirea comisiei pentru punerea în aplicare a Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor cu vârsta între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe.

A doua oară-i cu noroc

În vederea atribuirii celor 18 terenuri disponibile, comisia astfel constituită va primi dosare până pe 16 octombrie. Aşa cum prevede legislaţia, aceste terenuri vor fi atribuite în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei construcţiei. „În urma acestei proceduri, 18 familii de tineri sibieni vor avea posibilitatea să îşi construiască o casă a lor. Comisia va analiza în detaliu fiecare dosar depus, dar îi rugăm şi pe tineri să alcătuiască dosarele cu foarte mare atenţie şi să depună toate documentele, până la termenul limită”, a menționat Fodor.

Cine poate depune dosare?

Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească tinerii care doresc unul dintre terenurile disponibile sunt prevăzute în articolul 2 din Legea 15/2003. În primul rând, ei trebuie să fi împlinit 18 ani la data depunerii cererii, să nu aibă sau să deţină în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi. În plus, părinţii acestora nu trebuie să deţină sau să fi deţinut în ultimii 10 ani în proprietate un teren în suprafaţă mai mare de 500 mp în mediul urban sau de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.  Criteriile suplimentare sunt stabilite prin HCL 384/2011.

Criterii eliminatorii

Un criteriu important şi eliminatoriu se referă la faptul că doar unul dintre soţi are dreptul să depună dosar. În cazul în care ambii soţi depun dosare, doar prima cerere din punct de vedere cronologic va fi luată în considerare. Cel de-al doilea criteriu eliminatoriu se referă la obligativitatea depunerii unei declaraţii pe proprie răspundere în formă autentică (notarială) de către soţul/soţia solicitantului din care să rezulte că nu a avut sau nu deţine în proprietate o locuinţă sau nu a avut şi nu deţine în proprietate şi/sau folosinţă gratuită (conform Legii 15/2003) un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren, cât şi în alte localităţi. Criteriile suplimentare se referă la vârsta solicitantului, componenţa familiei, starea civilă a solicitantului, existenţa sau absenţa înscrierilor în cazierul judiciar şi existenţa sau nu a datoriilor către bugetul local. Pentru fiecare criteriu va fi acordat un punctaj.
100
este punctajul maxim pentru fiecare dosar
Alcătuirea şi depunerea dosarelor

Dosarele se primesc la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni în perioada 24 august – 16 octombrie 2015. Programul cu publicul al Centrului este luni între 8.30 şi 18.30 şi de marţi până vineri între orele 8.30 şi 18.30. Dosarele vor conţine toate documentele specificate în Anexa 2 la HCL 384/2011, împreună cu cererea-tip pentru atribuirea unui astfel de teren. Formularul tipizat al cererii poate fi descărcat şi de pe site-ul www.sibiu.ro. Dosarele depuse vor fi evaluate de comisie. După stabilirea punctajelor şi aprobarea listei finale, atribuirea loturilor de teren cu suprafaţă care variază între 264 şi 420 mp se va face prin tragere la sorţi.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*