Licitație pentru închirierea unui spațiu comercial la Sadu

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sadu nr. 82/ 2023, COMUNA SADU, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea imobil clădire în suprafață de 56 mp + teren aferent în suprafață de 160 mp,  situat în comuna Sadu, str. Sadului, nr. 430, jud. Sibiu, înscris în CF nr. 102803 Sadu, nr. top. 102083 cu destinația de ”magazin mixt”, ce aparține domeniului privat al comunei Sadu, conform OUG nr. 57/ 03.07.2019 și HCL Sadu nr. 96/ 31.08.2023.

Închirierea se va face pe o perioadă de 10 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere.

Preţul de închiriere de la care va porni licitaţia este de 482 lei/ lună.

Supralicitarea deschisă se va face la pasul de 100 lei, taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare la licitaţie este de 500 lei.

Licitația se va desfășura în data de 02 octombrie 2023, ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu. Înscrierea la licitație se poate face până la data de 29 septembrie 2023, ora 10:00.

Documentația de atribuire care cuprinde caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, modelul contractului de închiriere, și formularele necesare se poate ridica gratuit de la sediul Primăriei Comunei Sadu, compartimentul registratură începând cu data de 11 septembrie 2023.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*