Licitație la Direcția Silvică Sibiu

Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, organizează Licitaţie intermediară pentru vânzarea de material lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare.

 

 

Data şi ora desfășurării licitației: 28.09.2023  începând cu ora 1000.

Locul desfășurării licitaţiei: platforma de licitație electronică disponibilă la adresa https://sibiu.fasonatrnp.ro/ .

Tipul licitaţiei: licitaţie ELECTRONICĂ

Data şi ora organizării preselecției: 21.09.2023 începând cu ora 1000.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție şi înscrierea la licitaţie: 20.09.2023 ora 1630

Lista loturilor de material lemnos fasonat care se licitează şi preţul de pornire a licitației pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro și www.dssibiu.ro începând cu data de 15.09.2023.

Documentele solicitate prin caietul de sarcini, conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor trimite doar  prin poștă electronică, la adresa: licitatie.fasonat.sibiu@gmail.com, într-un singur fișier format .pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, pe cererea de înscriere fiind obligatorie indicarea identității electronice (adresa de e-mail validă) a operatorului.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Comp. Producție – telefon: 0269242411 int.116,  email: productie@sibiu.rosilva.ro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*