Începe Campania SLIC pentru anul 2024 privind accidentele de muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu informează lucrătorii și angajatorii care-și desfășoară activitatea pe raza județului că, în perioada 07.02.2024 – 31.07.2024, se desfășoara Campania SLIC (Comitetul Înalţilor Funcţionari Publici pentru Inspecţia Muncii) pentru anul 2024 privind accidentele de muncă.

Foto: Arhivă

Protejarea persoanelor împotriva riscurilor privind securitatea și sănătatea în muncă este un element-cheie pentru asigurarea unor condiții de muncă decente și durabile pentru toți lucrătorii. Protecția securității și sănătății lucrătorilor, consacrată în tratate și în Carta drepturilor fundamentale, reprezintă unul dintre pilonii principali ale unei economii a UE în serviciul cetățenilor.

În spaţiul UE, sectoarele construcţiilor, transportului şi depozitării, industriei prelucrătoare şi agriculturii, silviculturii şi pescuitului au reprezentat împreună aproximativ două treimi (63,1 %) din totalul accidentelor de muncă mortale şi peste două cincimi (44,1 %) din totalul accidentelor de muncă cu incapacitate temporară de muncă. Peste o cincime (21,5%) din totalul accidentelor de muncă mortale din UE au avut loc în sectorul construcţiilor, în timp ce în industria prelucrătoare s-a înregistrat următoarea cea mai mare pondere – (15,2 %). Pe lângă sectoarele economice citate mai sus, sectorul transporturilor şi depozitării (15,0%) şi cel al agriculturii, silviculturii şi pescuitului (11,4%) au fost de asemenea sectoare economice pentru care s-au înregistrat cote de două cifre din numărul total de accidente mortale.

Pe lângă sănătate şi bunăstare, există argumente economice solide pentru un nivel ridicat de protecţie a lucrătorilor. Accidentele de muncă şi bolile profesionale reprezintă un cost de peste 3,3 % din PIB pe an pentru economia UE.

Existența unor condiții de muncă sigure și sănătoase este o condiție prealabilă pentru o forță de muncă sănătoasă și productivă. Nimeni nu ar trebui să sufere de pe urma unor boli sau accidente legate de locul de muncă. Acesta este, de asemenea, un aspect important atât al sustenabilității, cât și al competitivității economiei UE.

Campania urmărește următoarele extinderea cunoștințelor privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, atât în ceea ce îi privește pe angajatori, servicii externe de prevenire și protecție, etc. cât și în ceea ce îi privește pe inspectorii de muncă, identificarea corectă și eliminarea cauzelor accidentelor de muncă și a bolilor profesionale și creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile legate de accidentele de muncă și de bolile profesionale.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*