Fundația Hasso Plattner suplimentează donația acordată ULBS cu aproape 1 milion de euro

La începutul acestei săptămâni, Fundația Hasso Plattner din Potsdam (Germania) a semnat actul adițional privind suplimentarea donației acordate Universității „Lucian Blaga” din Sibiu cu 970.000€, care urmează a fi utilizați de către beneficiar în perioada 2023-2025.

Suma acordată se adaugă astfel donației în valoare de 4,2 milioane de euro, de care ULBS a beneficiat în perioada 2018-2022. Donația inițială a fost utilizată pentru proiecte de cercetare de tip exploratoriu, granturi individuale, mobilități ale cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor și studenților, dotări ale infrastructurii de cercetare, indexarea revistelor ULBS, accesul la baze de date internaționale, stimularea activității de inovare în rândurile studenților, achiziții de software, activități de popularizare a științei ș.a.

Aceste activități au permis Universității „Lucian Blaga” din Sibiu să intre în câteva rankinguri internaționale de prestigiu (precum QS sau Times Higher Education), să crească în metarankingul național, să acceseze fonduri naționale destinate excelenței în cercetare (precum PFE sau finanțarea activității de cercetare în universități), să-și îmbunătățească participarea la programul Horizon 2020/Horizon Europe și, nu în ultimul rând, să se integreze în consorții academice internaționale și naționale (precum FORTHEM și Universitaria).

”De fapt, tocmai aceste realizări, consemnate în raportul de activitate validat de către donator în luna octombrie 2022, au stat la baza deciziei Fundației Hasso Plattner de a suplimenta donația acordată ULBS. Din noua donație, 170.000€ vor fi alocați unui proiect de cercetare româno-ucrainean, 50.000€ vor reveni Centrului de Transfer de Cunoaștere al ULBS, iar 750.000€ vor fi gestionați de către Serviciul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare al universității, ”, transmit reprezentanții ULBS.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*