FOTO. Vești bune! Încep lucrările la Centrul Prichindelul. Se realizează un centru de zi

La data de 1 iulie 2020 a fost lansat la nivel național apelul nr. 3 de proiecte POR/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei Prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, pentru Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Foto: DGASPC Sibiu 

Pe 18 august 2020, Unitatea administrativ – teritorială – Județul Sibiu, în calitate de proprietar al infrastructurii, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu (solicitant), au depus în vederea finanțării proiectul „Asigurarea unui climat familial pentru copiii din Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități Prichindelul – Sibiu, prin realizarea unui centru de zi”, în cadrul apelului sus-menționat.

Proiectul se adresează copiilor instituționalizați în cadrul Centrului de plasament pentru copilul cu dizabilități ”Prichindelul și își propune îmbunătățirea nivelului de îngrijire și asistență, prin crearea unor condiții de viață corespunzătoare, adecvate și adaptate necesităților lor specifice, respectiv prin dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate apropiate de mediul familial.

Astfel, se propune înființarea unui centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități, pentru 74 de beneficiari, prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Pavilionului 1 în care funcționează CPCD Prichindelul, în Sibiu, strada Bastionului nr.6. imobil aflat în proprietatea Unității administrativ- teritoriale – Județul Sibiu.

Conform Cererii de Finanțare și a bugetului aprobat, valoarea totală a proiectului este de                     5.472.834,55 lei  (inclusiv TVA).

Ca urmare a semnării contractului de achiziţie publică de lucrări (proiectare și execuţie) privind realizarea obiectivului de investiții Servicii de Proiectare (faza DTAC, PAC, POE, PT ), Asistență tehnică din partea proiectantului și Execuția lucrărilor pentru realizarea unui centru de zi în vederea implementării proiectului cod SMIS 140361 –”Asigurarea unui climat familial pentru copiii din Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități ”Prichindelul” Sibiu, prin realizarea unui centru de zi”, DGASPC Sibiu a emis ordinul de începere a lucrărilor începând cu data de 17.02.2023.

Valoarea contractului este de 3.924.272,76 lei fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA conform legii, valoarea totală fiind de 4.669.884,58 lei, din care:

  • 185.000 lei fără TVA pentru serviciile de proiectare și servicii de asistență tehnică, respectiv 220.150 lei cu TVA inclus.
  • 739.272,76 lei fără TVA pentru lucrările de execuție, conform caietului de sarcini şi ofertei prezentate, respectiv 4.449.734,58 lei cu TVA inclus

În acest sens, au fost începute lucrările de reabilitare a Centrului de zi, în vederea implementării proiectului, conform contractului de finanțare și a atingerii obiectivelor acestuia.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*