Două proiecte cu fonduri europene semnate la Mediaș

Primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman și directorul general al ADR Centru, dl. Simion Crețu, au semnat azi contractele de finanțare pentru proiectele: „Construcție locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă, str. Baia de Nisip“ și „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport“.

Evenimentul a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, în prezența conducerii municipalității, a directorilor societăților aflate în subordinea Consiliului Local, dar și a membrilor echipelor de proiect.

Valoarea totală a celor două proiecte este de 38.671.528,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă primită de către Municipiul Mediaș este de 16.294.978,26 lei, iar contribuția proprie a Municipiului este de 22.376.549,91 lei.

„Dacă în mandatul trecut, după o muncă în echipă, am reușit să promovăm proiecte importante pentru modernizarea orașului, proiecte care se referă la reabilitarea infrastructurii rutiere, la modernizarea zonei centrale a orașului, modernizarea unor clădiri și construirea unor zone de agrement, în acest mandat am început să semnăm aceste contracte și sigur că îmi propun ca până la finalizarea celui de-al doilea mandat, toate aceste investiții promise în campania electorală, să fie duse la bun sfârșit. Astăzi am semnat două contracte, pe care le-am promis încă din anul 2017, două contracte pe fonduri europene, dintre care unul se referă la construirea unor locuințe sociale pe strada Baia de Nisip și mergem astfel mai departe cu ideea de a construi aici locuințe sociale și de a demola blocurile de pe strada Tineretului. De asemenea, am semnat un proiect extrem de important – Centru Social Comunitar de Agrement și Sport, pe strada Sticlei. Este o locație pe care am stabilit-o împreună cu reprezentanții instituțiilor de învățământ și sunt convins că această bază va fi pe placul copiilor, cadrelor didactice și tuturor medieșenilor care doresc să facă sport în oraș“, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.

„Cele două proiecte semnate astăzi la Mediaș sunt foarte importante. Cel privind locuințele sociale vizează construirea a 85 de apartamente la ultimele standarde, iar cei care au dreptul, conform criteriilor stabilite la nivelul Primăriei Municipiului Mediaș, vor primi aceste locuințe, le vor utiliza, făcându-se în acest fel un pas înainte în comunitate.

Privind crearea unei baze sportive de agrement, de petrecere a timpului liber, din câte știu eu despre Mediaș, acesta este un oraș cu puternice tradiții sportive, care a știut să se organizeze

în sensul acesta, tot timpul a existat o preocupare pentru sport, iar proiectul vine în sprijinul oamenilor care nu au alte posibilități.

În total, avem pe această axă patru proiecte dintre care unul a fost semnat și anume Școala Gimnazială din Ighișu Nou, astăzi semnăm Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport și construcția de locuințe sociale și mai avem în curs de precontractare Centrul Comunitar Medico-Social din Mediaș.“, a declarat directorul general al ADR Centru, domnul Simion Crețu.

Obiectivul general al proiectului „Construcție locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă, str. Baia de Nisip“ este de a dezvolta incluziunea socială a grupurilor defavorizate prin asigurarea unei locuinte si asigurarea unor conditii de trai decente. În ceea ce privește cel de-al doilea proiect – „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport“, obiectivul general îl constituie crearea unei baze materiale capabile să satisfacă nevoile legate de activitățile recreaționale, în special îndrumarea tinerilor în activități sportive, prin înființarea unui centru social comunitar de agrement și sport cu suprafața construită desfășurată de 3890 mp, în care se vor crea spații și se vor achiziționa dotările necesare, astfel încât comunitatea marginalizată să poată face sport.

 Descrierea proiectului „Construcție locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă, str. Baia de Nisip“:

Valoarea totală a obiectivului de investiții propus este de 19.148.807,84 lei inclusiv TVA, iar durata de execuție este de 29 de luni.

Grupul țintă vizat este comunitatea locală marginalizată a Municipiului Mediaș, iar activitățile concrete care se vor desfășura în cadrul proiectului constau în:

– Construirea pe str. Baia de Nisip a unui ansamblu de 8 imobile cu un număr total de 80 apartamente (din care 32 de apartamente cu 3 camere, 32 de apartamente cu 2 camere și 16 apartamente cu 1 cameră) și a unui număr de 40 de locuri de parcare supraterane

– Revitalizarea unui spatiu abandonat, neutilizat prin crearea și amenajarea unui loc de joacă pentru copii, si totodată crearea unor spații de recreere și activități sportive pentru persoanele adulte din zonele marginalizate.

Descrierea proiectului „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport“:

Valoarea totală a obiectivului de investiții propus este de 19.522.720,33 lei inclusiv TVA, iar durata de execuție este de 24 de luni.

Grupul țintă vizat de acest proiect este reprezentat de toți locuitorii din cele 5 zone urbane marginalizate din Medias, precum și societatea civilă a municipiului nostru. Obiectivele specifice ale proiectului sunt îmbunătățirea infrastructurii sportive a municipiului Mediaș, prin înființarea unui centru de agrement și sport, precum și facilitarea accesului la sport pentru populația marginalizată, indiferent de vârstă, etnie, condiție fizică, prin oferirea de spații și dotări pentru practicarea unei game diverse de sporturi, atât în interior, cât și în exterior.

Pentru atingerea obiectivelor menționate mai sus, se propun următoarele acțiuni:

– Construirea unei săli de sport cu capacitate maximă de 265 de persoane, respectiv 200 locuri în gradene

– Crearea unui spațiu de acces corespunzător, cu recepție, garderobă și zonă de pauză

– Căi de evacuare suplimentare pentru sala de sport

– Spațiu tehnic destinat amplasării centralei termice și spații de depozitare

– Sală multifuncțională (de gimnastică, yoga, fitness, aerobic, panou de cățărat, etc.) la etaj, cu vestiarele aferente

– Realizarea de vestiare (dotate cu dulapuri și loc pentru șezut) aferente fiecărei funcțiuni (sală de sport, sală multifuncțională, teren sport acoperiș), cu grupuri sanitare proprii, și grupuri sanitare pentru public, toate separate pe sexe

– Amenajarea unui teren multisport pe acoperișul terasă al clădirii, împrejmuit corespunzător

– Asigurarea numărului de parcaje necesar pe sau în apropierea amplasamentului investiției (inclusiv prin construirea unei platforme neacoperite cu 9 locuri de parcare)

– Amenajarea unui punct gospodăresc corespunzător, aferent întregii incinte, cu colectare selectiva a deșeurilor

– Amenajarea spațiilor exterioare adiacente (spații verzi sau pavate): trotuare de gardă în jurul clădirii, alei și platforme pietonale pentru acces din stradă, trepte și rampe corespunzător dimensionate.

Finanțarea celor două proiecte se va efectua prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții 9.1.- dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*