Două contracte de finanțare importante, semnate de Aeroportul Internațional Sibiu

Aeroportul Internațional Sibiu a semnat două în cursul lunii iunie două contracte de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 pentru proiectele: „Punct control acces/securitate auto și persoane, altele decât pasagerii”, respectiv „Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.”.

Foto: Aeroportul Internațional Sibiu / Facebook

„Punct control acces/securitate auto și persoane, altele decât pasagerii”

Regia Autonomă Aeroportul Internațional Sibiu, în calitate de beneficiar al proiectului „Punct control acces/securitate auto și persoane, altele decât pasagerii”, cod SMIS 2014+ 158219, a semnat în luna iunie 2023, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Contractul de finanțare pentru acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului, alocată în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient”, Obiectiv Specific 2.3. „Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor”.

Obiectivul proiectului este realizarea unui punct de control distinct pentru controlul persoanelor, altele decât pasagerii, a vehiculelor și utilajelor aeroportuare care acced în zonele de securitate cu acces restricționat.

Valoarea totală a proiectului este de 15.822.405,04 lei. Valoarea totală eligibilă este de 13.322.242,75 lei, din care 11.323.906,35 lei în cuantum de 85% reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 1.731.891,55 lei în cuantum de 13% reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 266.444,85 lei în cuantum de 2% reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului, asigurată prin bugetul local al Județului Sibiu. Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 2.500.162,29 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, respectiv între data 17.11.2022 și 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

„Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.”

Regia Autonomă Aeroportul Internațional Sibiu, în calitate de beneficiar al proiectului „Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.”, cod SMIS 2014+ 158450, a semnat în luna iunie 2023, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Contractul de finanțare pentru acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului, alocată în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient”, Obiectiv Specific 2.3. „Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor”.

Obiectivul proiectului constă în modernizarea sistemului TVCI, prin montarea de camere video performante, de ultimă generație, precum și a sistemului de detecție și alarmare împotriva intruziunilor neautorizate, concomitent cu consolidarea fizică a gardului de împrejmuire existent.

Valoarea totală a proiectului este de 48.236.613,58 lei. Valoarea totală eligibilă este de 40.555.307,83 lei, din care 34.472.011,65 lei în cuantum de 85% reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 5.272.190,03 lei în cuantum de 13% reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 811.106,15 lei în cuantum de 2% reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului, asigurată prin bugetul local al Județului Sibiu. Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 7.681.305,75 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, respectiv între data 19.11.2022 și 31.12.2023.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*