Demonstrații practice la ASTRA: țesut, olărit, pictat icoane, prelucrare lemn și restauratori

Muzeul ASTRA, cu sprijinul Institutului Național al Patrimoniului, organizează în perioada 28-29 aprilie 2022 cel de-al doilea atelier CHARTER in REGIONS al Proiectului CHARTER. Este vorba despre un workshop regional care are ca temă dezvoltarea și consolidarea patrimoniului cultural. În cadrul evenimentului  participă 19 meșteri tradiționali (țesut, olărit, pictat icoane pe sticlă/ lemn, prelucrare lemn s.a.) și restauratori care vor susține demonstrații practice.

De asemenea, vor fi prezenți 25 de specialiști (prof.univeristari, muzeografi, manageri culturali), reprezentanți ai Autorității Guvernamentale și ONG-uri cu profil cultural. Dezbaterile și atelierele practice vor avea loc în Pavilionul Muzeal Multicultural din Muzeul ASTRA.

,,Atelierul regional este o oportunitate unică de a discuta despre sectorul cultural din zona Sibiului, în perspectivă europeană. Atelierul se va concentra atât pe patrimoniul din mediul rural cât și pe dimensiunea sa urbană. Prima zi (28 aprilie 2022) se va desfășura în incinta Muzeului ASTRA și va fi dedicată Explorării dimensiunii rurale a patrimoniului cultural. Pe lângă discuțiile teoretice se vor desfășura și ateliere practice de prezentare a unor meșteșuguri. În ziua următoare (29 aprilie 2022), Atelierul se va desfășura în centrul istoric al Sibiului și va aduce în discuție Descoperirea utilizărilor urbane și a reutilizărilor în domeniul patrimoniului cultural regional. Discuțiile vor viza viitorul meșteșugurilor tradiționale, cu accent pe învăţare, formare, transfer de cunoștințe și certificare. La Casa Artelor va fi prezentat proiectul Muzeului ASTRA – Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor – Centru de activități și resurse regionale (C.A.R.R.), finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. În aceste două zile vor fi abordate diferite aspecte legate de moștenirea noastră culturală şi se vor contura o serie de scenarii pentru evoluţia domeniului şi recalificarea forţei de muncă implicate”, a declarat Ciprian Ștefan, manager general Muzeul ASTRA.

Alianţa CHARTER este un efort la nivel european pentru unificarea şi profesionalizarea sectorului patrimoniului cultural. Proiectul CHARTER reuneşte organizaţii şi actori cheie relevanţi pentru sustenabilitatea şi dezvoltarea sectorului pe întregul continent. Institutul Naţional al Patrimoniului reprezintă România în acest parteneriat amplu, compus din 47 de organizaţii din întreaga Europă.

Alianţa CHARTER face parte din planul general de cooperare sectorială privind competenţele, o iniţiativă cheie a Comisiei Europene inclusă în Agenda pentru competenţe în Europa (2016) şi în Pactul pentru competenţe (2020), fiind singura de acest fel dedicată domeniului patrimoniului cultural. Pe parcursul celor patru ani de implementare, proiectul CHARTER finanţat prin programul Erasmus+ va contribui la profesionalizarea sectorului şi la recunoaşterea rolului său în dezvoltarea pe baze sustenabile a societăţilor şi economiilor europene.

Proiectul CHARTER vine să recupereze deficitul, la nivel european, în privinţa recunoaşterii – din punct de vedere statistic – a sectorului patrimoniului cultural şi, implicit, a impactului economic al domeniului. Fără această recunoaştere, potenţialul semnificativ al sectorului patrimoniului cultural de a influenţa pozitiv consolidarea identităţilor culturale europene şi coeziunea social este irosit. Iniţiativa CHARTER (Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles) pune laolaltă informaţia recentă cu privire la competenţele şi aptitudinile specifice sectorului patrimoniului cultural şi concluzii şi recomandări deja avute în vedere în ce priveşte operaţionalizarea unei abordări strategice noi pentru cooperarea sectorială.

Ce îşi propune CHARTER?

Alianţa va cartografia, în primă fază, nevoile sectorului patrimoniului cultural pentru a identifica subreprezentarea unor competenţe sau inadvertenţele dintre resursele şi calificările disponibile şi nevoile reale. Concluziile vor servi la dezvoltarea unor programe de formare adecvate adresate specialiştilor deja activi în domeniul patrimoniului cultural.  În plus, Alianţa CHARTER va sprijini procesele de adaptare la nivelul sistemului educaţional, astfel încât programa şi obiectivele formării să reflecte nevoile curente şi viitoare ale sectorului. Va fi facilitată profesionalizarea prin actualizarea competenţelor de bază şi a celor transversale şi vor fi încurajate schimbul de experienţă, creşterea capacităţii şi mobilitatea în interiorul Europei. Toate aceste eforturi coroborate vor duce la profesionalizarea sectorului.

În plus, CHARTER va derula programe pilot regionale menite să valideze abordări noi bazate pe rezultatele cercetării. Va face analiza dinamicii sectoriale şi va carta entităţile relevante co-interesate; va propune inclusiv descriptori de sarcini pentru încadrările ocupaţionale şi economice în scopul eficientizării pieţei europeane a locurilor de muncă în domeniul patrimoniului.

Priorităţile CHARTER – nevoile şi provocările sectorului

Preocupările proiectului CHARTER ţin cont de realităţile întregului sector al patrimoniului cultural din Europa şi de nivelurile diferite de dezvoltare identificate în cadrul său. Colaborarea ce stă la baza proiectului vizează consolidarea şi creşterea rezilienţei acestui sector. Reperele de competenţă – esenţiale recrutării şi achiziţiilor din domeniul patrimoniului cultural – sunt dificil de conturat în lipsa unor clasificări şi codificări riguroase şi unitare. În acest moment, la nivel European, nu există o structură pentru dezvoltarea profesională continuă care să ajute învăţarea pe tot parcursul vieţii şi nici un sistem pentru identificarea şi soluţionarea lacunelor la capitolul competenţe emergente.

Mulţi profesionişti nu beneficiază de recunoaşterea întregii lor game de competenţe, fapt care împiedică sau afectează mobilitatea profesională. Media de vârstă ridicată la nivelul domeniului şi o tendinţă spre academizare explică numărul mic de profesionişti nou intraţi în ocupaţiile patrimoniului cultural. În paralel, digitalizarea, utilizarea sporită a tehnologiei la nivelul întregii societăţi şi oportunităţile acesteia pentru domeniu creează provocări unui sector îmbătrânit şi cu acces limitat la resurse.

Având o imagine mai bună asupra modalităţilor de instruire fomală, informală şi de lungă durată – existente şi posibile – vor putea fi create şi sistemele de recunoaştere, validare şi acreditare a abilităţilor specifice domeniului patrimoniului. Iar CHARTER va clarifica rolurile şi obiectivele specifice relevante la nivelul domeniului, asfel încât posibilele trasee în dezvoltarea carierei să devină vizibile pentru entităţile din domeniul formării şi furnizorii de formare şi utile în adaptarea şi standardizarea programei şi a metodelor de predare.

Digitalizarea, modelarea 3D, realitatea virtuală şi augmentată vin să completeze setul de abilităţi tradiţionale esenţiale pentru salvgardarea patrimoniului cultural. În conformitate cu prioritatea UE privind avansarea cooperării în ceea ce priveşte digitalizarea patrimoniului cultural, cartografierea competenţelor şi crearea modulelor de formare vor include şi abilităţi de digitalizare şi conservare

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*