Dascălii sibieni în grevă de avertisment mâine, 17 mai

Sindicatul din învățământul Preuniversitar Sibiu anunță pentru data de 17 mai o grevă de avertisment între orele 11.00 și 13.00.

Foto: Arhiva Mesagerul de Sibiu

„Sindicatul Învățământului Preuniversitar Sibiu, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație “SPIRU HARET”, în baza rezultatelor centralizate, ale referendum-ului desfășurat în toate unitățile școlare de pe raza județului Sibiu, în vederea declanșării grevei începând cu data de 22 mai 2023 și motivând – salarizarea umilitoare, salarii poziționate în pătrimea inferioară a grilelor de salarizare, aceasta fiind cauza principală a deficitului de resursă umană calificată; scăderea semnificativă a puterii de cumpărare, ca urmare a creșterii generalizate a prețurilor și a ratei inflației; neacordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile; anomaliile existente în salarizarea personalului didactic de conducere, de îndrumare și control, ale căror venituri au rămas nemodificate în ultimii patru ani, fiind inferioare celor ale personalului didactic de predare; lipsa investițiilor în infrastructura școlară, dar și perpetua subfinanțare a sistemului de învățământ, reflectată în baza materială precară a celor mai multe unități școlare SOLICITĂ:

Majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic;

Instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației;

Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic; acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ;

Acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.);

Creșterea anuală a investițiilor în învățământ, pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii; renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației, precizează că 82% din totalul membrilor organizației sindicale S.I.P. Sibiu și-au exprimat acordul scris în vederea declanșării grevei generale începând cu data de 22 mai 2023” se arată în comunicatul Sindicatului din Învățământul Preuniversitar Sibiu.

Ca urmare a acestor revendicări, în data de 17 mai 2023 în intervalul 11.00-13.00 se va declanșa grevă de avertisment în toate unitățile școlare de pe raza județului Sibiu. Pe durata grevei de avertisment nu se vor desfășura activități de predare, elevii vor fi supravegheați.

„Datorită impasibilității guvernului față de amplitudinea fără precedent a mitingului urmat de marș din data de 10 mai 2023 și a lipsei de dorință de a rezolva doleanțele prezentate la fiecare moment al celor cinci luni de proteste, federațiile sindicale reprezentative din învățământ au hotărât declanșarea grevei de avertisment urmată de greva generală. Subliniez că, dorința angajaților din învățământul preuniversitar sibian nu este de a bloca anul școlar sau vreun examen, ci de găsi o rezolvare la problemele presante cu care ne confruntăm. Guvernul este cel în măsură să aplice corect prevederile privind salarizarea și finanțarea corespunzătoare a învățământului, și să rezolve astfel conflictul. îi indemn să o facă!!!” a declarat Prof. Leonard Stancu, președintele Sindicatului din Învățământul Preuniversitar Sibiu.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*