Surprizele noului Cod Fiscal pentru contribuabilii sibieni

blocuri HipodromNoul Cod Fiscal va produce efecte din anul 2016, inclusiv în domeniul taxelor şi impozitelor locale. Primăria Sibiu a conturat propunerile privind noul cuantum al taxelor şi impozitelor, acestea urmând să fie supuse aprobării Consiliului Local.

Deocamdată, proiectul de hotărâre este supus dezbaterii publice şi poate fi consultat pe www.sibiu.ro.

Depind de inflație

Începând cu 1 ianuarie 2017, impozitele se vor indexa anual cu rata inflaţiei şi nu o dată la 3 ani, cum se procedează în prezent. Reducerea de 10% acordată persoanelor fizice care achită integral impozitul până la data de 31 martie se menţine. Majorările de întârziere scad de la 2% pe lună din valoarea restantă, la 1% din valoarea neachitată până la scadenţă.

Clădiri

Noul Cod Fiscal schimbă clasificarea clădirilor. Astfel, din 2016, clădirile vor fi impozitate ca şi imobile rezidenţiale, nerezidenţiale şi mixte. Noua legislaţie modifică și cota de impozit folosită la calcularea sumei datorate ca impozit. Astfel, în cazul clădirilor rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota de impozit prevăzută de noul Cod Fiscal este între 0,08% și 0,2% (maxim 0,3%, după aplicarea cotei adiţionale de 50% permisă de Codul Fiscal) asupra valorii impozabile a clădirii. Propunerea municipalității este ca, din 2016, să fie redusă cota de la 0,1 % la 0,08%, pentru a atenua astfel impactul asupra marii majorităţi a sibienilor ca urmare a introducerii impozitării şi pentru terenul de sub construcţii. În cazul clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota de impozit prevăzută de lege este între 0,2% și 1,3% (maxim 1,95%, după aplicarea cotei adiţionale de 50% permisă de Codul Fiscal) din valoarea impozabilă a clădirii. Până în prezent, acestea au fost impozitate ca şi locuinţe, cota de impozit fiind de 0,1%. Pentru anul viitor, Primăria Sibiu propune cota de 1% din valoarea de impozitare a clădirii.
Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, cota de impozit prevăzută de lege este de 0,08% – 0,2% (maxim 0,3%, după aplicarea cotei adiţionale de 50% permisă de Codul Fiscal) din valoarea impozabilă. Cota actuală este de 1,8%, ca şi clădiri nerezidenţiale, dar se dorește scăderea la doar 0,3%. Clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice pot fi impozitate cu 0,2% – 1,3% (maxim 1,95%, după aplicarea cotei adiţionale de 50% permisă de Codul Fiscal) din valoarea impozabilă. Pentru anul viitor, Primăria vrea reducerea acestei cote de la 1,8% la 1,7%, cu scopul diminuării impactului cauzat de introducerea impozitării şi pentru terenul de sub construcţii.
Totodată, Codul Fiscal a eliminat impozitarea suplimentară aplicată persoanelor fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri. De exemplu, o persoană fizică care avea în proprietate trei locuinţe în afară de cea de domiciliu datora pentru a doua proprietate un impozit suplimentar de 65%, pentru a treia 150% şi pentru a patra 300%. În 2015, pentru a patra locuinţă, în zona A, în suprafaţă de 50 mp, se plătea un impozit de 336 lei, dar în anul 2016 proprietarul va plăti un impozit de doar 108 lei pentru respectiva proprietate.
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă (locuit şi activităţi economice) aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se va calcula prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu cel pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
Impozitul pe clădiri, cel pe teren şi cel pe mijloacele de transport sunt datorate pentru întregul an fiscal. Aceste impozite se vor plăti în două rate egale, până la data de 31 martie şi respectiv 30 septembrie.

Teren

Nivelurile impozitului pe teren se menţin cele din 2015. Noul Cod Fiscal prevede că în anul 2016 se va plăti impozit şi pentru terenul de sub construcţii. Dacă un teren agricol nu este lucrat timp de doi ani, Consiliul Local poate majora impozitul pe teren cu până la 500% începând cu al treilea an.

Mijloace de transport

Autovehiculele acţionate electric şi mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă sunt scutite de impozit. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

Excepții pozitive

Persoanele cu handicap sunt scutite de la plata impozitului pentru orice mijloc de transport, fără a mai exista condiţia ca acestea să fie adaptate handicapului. Totodată, noul Cod Fiscal elimină taxa hotelieră. Primăria Sibiu dorește ca următoarele clădiri să rămână în continuare scutite de la plata impozitului: clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale; clădirile restituite şi retrocedate, cu condiţia ca proprietarul să menţină destinaţia de interes public și clădirile folosite ca domiciliu de revoluţionari, aflate în proprietatea sau coproprietatea lor.

Previziuni pentru 2016

• Apartament de 2 camere la bloc, 50 mp construiți, zona B: 2015 – 129 lei, 2016 – 136 lei
• Apartament de 3 camere la bloc, 70 mp construiți, zona B: 2015 – 181 lei, 2016 – 191 lei
• Casă 100 mp pe teren de 250 mp, zona B: 2015 – 294 lei, 2016 – 316 lei
• Casă 200 mp pe teren de 350 mp, zona B: 2015 – 584 lei, 2016 – 552 lei
• Clădire nerezidențială de 300 mp, zona B: 2015 – 645 de lei, 2016 – 4.000 lei

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*