Daniela Cîmpean despre terenul pentru construirea Noului Spital (CP)

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la situația terenului alocat de Agenția Domeniilor Statului pentru construirea Noului Spital și pentru o corectă informare a opiniei publice, Consiliul Județean Sibiu transmite că nu a primit din partea Agenției Domeniului Statului nicio solicitare de returnare a terenului alocat în baza HG 912/2016.

„De altfel, nu există niciun motiv pentru ca un astfel de demers să fie realizat, întrucât demararea în vederea executării lucrărilor de construire a avut loc, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , în interiorul perioadei de cinci ani impusă prin HG 912/2016.

Acest lucru este confirmat și de către Inspectoratul de Stat în Construcții, prin adresa nr. 5520/16.02.2022, transmisă Consiliului Județean Sibiu, prin care se arată  că „demararea în vederea executării lucrărilor de construire a început odată cu parcurgerea tuturor etapelor premergătoare obținerii autorizației de construire, sens în care s-a respectat, în opinia noastră, termenul stabilit la art. 2 alin. (2) din HG 912/2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenției Domeniilor Statului și transmiterea acestuia în domeniul public al județului Sibiu”, precizează Daniela Cîmpean, Președinta Consiliului Județean Sibiu, anexând Adresa nr. 5520/16.02.2022 a Inspectoratului de Stat în Construcții.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*