Cum procedăm pentru a ne înscrie copilul în clasa pregătitoare

Ministerul Educației a publicat metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024 – 2025, precum și calendarul aferent acestui proces.

Foto: Arhivă

La nivelul județului Sibiu a fost aprobat un număr de 256,03 clase, pentru un număr estimativ 4978 elevi.

Pregătirea procesului de înscriere a început în data de 25 martie 2024, dată în care fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar au afișat circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus. Amănunte găsiți accesând site-ul  https://drive.google.com/file/d/1mVZRlEoVwi73gZf0lF-_BM-9pmlEbN4V/view.

În perioada 11 aprilie – 14 mai 2024, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online, prin poștă sau email sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor. Validarea cererilor este obligatorie, prin semnarea acestora fie la unitatea de învățământ, fie vor fi semnate și transmise online de către părinți, conform procedurii specifice.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 14 – 29 mai 2024, in 4 faze, astfel:

14 – 17 mai 2024: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;

20 – 27 mai 2024: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, se va face prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare, rezultatele la testul de verificare a cunoștințelor de limba germană fiind unul din aceste criterii pentru elevii ce doresc să urmeze învățământul în limba maternă germană;

28 mai 2024: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție

29 mai 2024: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (30 mai – 21 iunie 2024):

Cererile vor fi completate de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

30 mai 2024: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar;

31 mai – 7 iunie 2024: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua;

10 iunie – 14 iunie 2024: validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor;

17 iunie – 21 iunie 2024: Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;

21 iunie 2024afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 2 – 6 septembrie 2024 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ, pe locuri disponibile după cele două etape.

La nivelul județului Sibiu a fost aprobat un număr de 256,03 clase (mai multe cu 4,54 clase față de anul trecut), pentru un număr estimativ 4978 elevi (mai mulți cu 64 de elevi față de anul trecut). Pe tipuri de învățământ și limba de predare situație este următoarea:

 

Tip de învățământ Limba de predare Număr clase Număr locuri alocate
Tradițional Română 221,39 4371
Tradițional Germană 17,78 379
Tradițional Maghiară 1,83 28
Alternative educaționale Română 2 38
Special Română 5.03 27
Privat Română 8 135
TOTAL 256,03 4978

 

Pentru a vedea circumscripțiile (străzile) arondate unităților de învățământ din municipiul Sibiu, municipiul Mediaș, orașele Agnita, Cisnădie, Avrig și din localitatea Rășinari, puteți accesa linkul de mai jos:

https://drive.google.com/drive/folders/1DmanpHsV3vcl501NuL6Z_XIDt2cz6nH1

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a pus la dispoziția celor interesați și un număr de TELVERDE: 0 800 816 269; program de functionare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00, în perioada 11 aprilie – 21 iunie 2024.

Precizări vizând înscrierea la clasa pregătitoare 2024-2025:

În clasa pregătitoare vor fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv. Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2024, inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în clasa pregătitoare dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În situația copiilor care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, pentru copii împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2024.

Potrivit Calendarului înscrierii în învățământul primar, în perioada 28 martie – 10 aprilie 2024, se va desfășura Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 (pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate) și vor fi eliberate recomandările pentru înscrierea în învățământul primar (pentru copiii care au frecventat grădinița).

Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere.

Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, în baza procedurii elaborate de Inspectoratul Școlar Județean/al Municipiului București și aprobată de Consiliul de Administrație, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*