Cum începe școala în județul Sibiu

În cadrul ședinței de Colegiu Prefectural de astăzi, Inspectorul Școlar General al IȘJ Sibiu, prof. Marius Novac, a prezentat stadiul de pregătire al școlilor din județ pentru începerea noului an școlar.

Foto: Arhivă

La nivelul judeţului Sibiu, în sistemul de învăţământ judeţean, funcţionează un număr de 332 de unităţi de învățământ de stat (cu personalitate juridică – 138 şi structuri- 194) și 34 unități de învățământ privat. La acestea se adaugă 11 unități de învățământ conexe pentru activități extrașcolare (5 unități cu personalitate juridică și 6 unități arondate).

Numărul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor existenți în județul Sibiu este de  58.886.

Toate unitățile de învățământ din județul Sibiu posedă autorizaţie sanitară de funcţionare.

Dintre acestea, 48 de unităţi de învățământ cu personalitate juridică posedă autorizaţia de securitate la incendiu, 22 de unități de învățământ cu personalitate juridică sunt în curs de obținere a acestei autorizații, iar 10 unităţi de învățământ cu P.J. nu posedă această autorizaţie, după cum urmează: 3 unități de învățământ din municipiul Sibiu (Grădinița cu Program Prelingit Nr. 14 Sibiu, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu și Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu) și câte o unitate de învățământ din municipiul Mediaș (Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” Mediaș), Poiana Sibiului, Sadu, Hoghilag, Ludoș, Jina și Micăsasa (în total 14 de clădiri).

Pentru 97 de unități de învățământ s-a obținut avizul de securitate la incendiu, conform HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/ sau autorizării privind securitatea la incendiu, deoarece nu au construcții și amenajări noi sau la care s-au executat lucrări de modificare sau schimbare de destinație.

În urma centralizării datelor din teritoriu, rezultă că 169 de unități de învățământ cu personalitate juridică sunt conectacte la sistemul centralizat de apă potabilă sau la foraje proprii avizate sanitar, în 7 unități de învățământ cu personalitate juridică apa potabilă este asigurată cu ajutorul apei îmbuteliate sau din alte surse (Școala Gimnazială Ațel, Școala Gimnazială Brădeni, Școala Gimnazială Jina, Școala Gimnazială „Ilie Micu” Ludoș, Școala Gimnazială „Corneliu Păcurariu” Micăsasa, Școala Gimnazială Slimnic și Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava), iar la Liceul Tehnologic Iacobeni nu toate clădirile unde se desfășoară activități didactice sunt conectate la sistemul centralizat de apă potabilă sau la foraje avizate sanitar.

159 de unități de învățământ au clădirile conectate la serviciul de canalizare, iar 12 unități de învățământ nu beneficiază de această conectare (Școala Gimnazială Ațel, Școala Gimnazială „Aviator Ioan Sava” Alțâna, Școala Gimnazială Apoldu de Jos, Școala Gimnazială Brateiu, Școala Gimnazială Brădeni, Școala Gimnazială Bruiu, Școala Gimnazială Jina, Școala Gimnazială Merghindeal, Școala Gimnazială Mihăileni, Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava, Școala Gimnazială „Marțian Negrea” Valea Viilor, Școala Gimnazială Râu Sadului). Acestea utilizează fose septice. De asemenea, pentru 6 unități de învățământ nu toate clădirile sunt conectate la rețeaua de canalizare, mai ales cele ale structurilor componente (Școala Gimnazială Avrig, Școala Gimnazială Bârghiș, Școala Gimnazială „Ioan Morau” Dârlos, Liceul Tehnologic Iacobeni Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului și Școala Gimnazială Șeica Mică).

374 de unități de învățământ au toalete amplasate în clădirile unde se desfășoară activitățile cu elevii, iar în 3 unități de învățământ mai există clădiri care au grupurile sanitare amplasate în curtea școlii, toate acestea fiind dotate cu vase de toaletă, chiuvete, au apă curentă și sunt racordate la sistemul de canalizare (Școala Gimnazială Bruiu, Școala Gimnazială „Ioan Ban-Dascălu” Poiana Sibiului și Școala Gimnazială Râu Sadului)

În toate unităţile şcolare se desfăşoară lucrări de igienizare (88 unități de învățământ), de igienizare și reparaţii (72 unități de învățământ), igienizare și reabilitare clădire (17 unități de învățământ), majoritatea lucrărilor având ca dată finală estimativă perioada 31.08-10.09.2018.

Sunt și unități de învățământ la care aceste lucrări se vor prelungi și după începerea anului școlar, datorită faptului că sunt de mare amploare: Școala Gimnazială Apoldu de Jos (30.04.2024 – reabilitare), Liceul Tehnologic ”Nicolae Teclu” Copșa Mică – structura Școala Gimnazială Nr. 3 Copșa Mică (17.09.2024 – reabilitare), Liceul Tehnologic Mârșa (01.12.2023 – reabilitare) și Școala Gimnazială Hoghilag (01.06.2024 – reabilitare), elevii și profesorii fiind alocați în alte spații unde își vor desfășura activitățile didactice.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*