Consiliul Judeţean Sibiu promovează amenajarea şi dezvoltarea Păltinişului

DSC_0373Aşa cum dezvoltareaturistică a Tirolului (Austria) a pornit de la un plan de amenajare, la felşidezvoltareaturistică a Păltinişului are la bază un plan de amenajare care este public şistă la dispoziţiatuturorinvestitorilorinteresaţi.

ConducereaConsiliuluiJudeţean Sibiu a demaratunproces de promovare a oportunităţilor de dezvoltare a zoneituristicePăliniş-Cindrel, învedereaatragerii de potenţialiinvestitori.

Acestdemers vine ca urmare a finalizăriiPlanului de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunitar (PATZIC) Păltiniş-Cindrel, documentație realizată din bugetul Consiliului Județean Sibiu. Acest plan a fost aprobat prin hotărâre de Consiliu Local de către primăriile Sibiu, Rășinari și Poplaca.

Un prim eveniment important din acest program de promovare a fost organizarea în data de 16 septembrie 2015 a unei conferinţe de presă, chiar la faţa locului, în staţiunea Păltiniş, acţiune la care au participatconducerea Consiliului Județean Sibiu, reprezentată de vicepreşedintele Constantin Şovăială, arhitectul şef al judeţului, Corneliu Drăgan, arhitectul şef alMunicipiului Sibiu, Ioana Urdea, alături de primarii unităţilor administrativ teritoriale din Mărginimea Sibiului: Rășinari, Poplaca, Cristian, Gura Râului, Sadu, Orlat şi Rîu Sadului. De asemenea, la evenimentul au mai luat parte Simina Manea, directorul executiv al Asociaţiei Judeţene de Turism Sibiu, Dana Lupică, şef Serviciu Strategii, Dezvoltare Economică şi Socială din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu, Adrian David, şeful Serviciului Public Salvamont Sibiu, investitori locali de la Arena Platoş şi Telescaun Păltiniş.
În cadrul conferinței de presă, s-a lansat oficialPlanul de Amenajare a Teritoriului Zonal IntercomunalPăltiniş-Cindrel, realizatșifinanțat din bugetulConsiliuluiJudețean Sibiu cu suma de 572.928 lei, din care studiile au costat 17.160 lei.
Elaborareaacesteidocumentaţii de urbanism a începutînanul 2012 şi a durataproape 3 ani, datorităprocedurilorlegale de avizare din partea a 21 de avizatori, dintre care doarprocedura de mediu a duratmai bine de un an.
Toțiceiinteresați, operatorișiinvestitoriînturism, pot consultaPlanul de Amenajare a Teritoriului Zonal IntercomunitarPăltiniș-Cindrella sediulConsiliuluiJudețean Sibiu saupe site-ulinstituției, la secțiuneaArhitectură, la următorul link http://www.cjsibiu.ro/arhitectura/.DSC_0369
De altfel, acestproiectprivindrealizarea PATZIC Păltiniș-Cindrel a fostprecedat de întocmireaînanul 2010 a Studiului de fundamentare “Plan de amenajareturistică a zoneiPăltiniș-Cindrel”, înbazaconsultăriipublice.
Planul de Amenajarea Teritoriului Zonal Intercomunitar (PATZIC) Păltiniş-Cindrelstă la bazadezvoltăriiviitoare a infastructuriituristiceîn zona munţilorCindrel, cu centrul de greutateînstațiuneaPăltiniș, care se dorește a fi unadintrecelemai bine dezvoltate zone turistice din județul Sibiu. Parteneripentruacestdezideratsuntunitățileteritorial administrative: Sibiu, RășinarișiPoplaca, cu colaborareaextinsă a celorlateprimării din MărginimeaSibiului.
Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal IntercomunitarPăltiniş-Cindrelare caracter director şireprezintăexpresiaspaţială a programelor de dezvoltare socio-economică a judeţuluipe o perioadă de timpscurtă, medieşi de largăperspectivă. Strategia de dezvoltarespaţială a planuluivizeazăunorizont temporal de 15 ani, căruiaîicorespundpropunerişi un program de măsurietapizatpetermenscurtşimediu (etapa I – 5 ani), mediuşi lung (etapa II – 10 ani) şi de perspectivă (etapa III – 15 ani).
Pentru o bunăconlucrareşipentrueficientizareaactivitățilorpe care le presupunedezvoltareaPăltinișului a fostînființatăAsociația de DezvoltareIntercomunitară (ADI) Păltiniș-Cindrel, din care fac parte ConsiliulJudețean Sibiu, PrimăriaMunicipiului Sibiu, PrimăriacomuneiPoplaca, listaprimăriilor care săadere la ADI rămânddeschisă.

Printreobiectivelepe care ConsiliulJudețean Sibiu le vaurmări se numără:
– Agreareaunui program comunîmpreună cu PrimăriaMunicipiului Sibiu și a membrilor ADI Păltiniș-Cindrel
– Delimitareaclară a zonelor care se voramenajașiextinde: zona hotelieră, de pensiuni, zona de parcărișidomeniulschiabil
– Dezvoltareaturistică a Păltinișuluiîntoatecelepatruanotimpuri
– Promovareazoneipe plan intern șiinternațional (învirtuteabunelorrelațiistabilite cu ambasadele din Româniaprezente la celedouăediții ale ConferințeiInternaționale de promovare a oportunităților de investițiiînjudețul Sibiu. Un mare avantajpentrupromovareaPăltinişuluiîlconstituieAeroportuluiInternaţional Sibiu)
– Întreținereașiîmbunătățireainfrastructuriiexistente
– Demersuripentruintroducerea/amenajareautilitățilorpublice
– Identificareașiatragerea de surse de finanţare
– Atragerea de investitori

IoanaCăpăţînă

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*