Concurs de recructare consilier la Primaria Talmaciu

“Primăria Orașului Tălmaciu cu sediul in Tălmaciu str. N. Bălcescu nr. 24 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier grad profesional superior, din cadrul biroului buget, contabilitate si resurse umane în data de 22.09.2015 ora 10, proba scrisă și în data de 24.09.2015 ora 14 interviul.
Condițiile de participare la concurs:
– candidații trebuie să indeplinească condițiile prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările si completările ulterioare;
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul stiinte economice, inginerie economica;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 9 ani;
Dosarele de înscriere pentru concurs se vor depune la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu, biroul resurse umane, până la data de 09.09.2015.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu si la nr. de telefon 0269555401”.

PRIMAR,
CONSTANTIN BARBU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*