Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri publice și sistemul de iluminat public din Orașul Tălmaciu, județul Sibiu”

DENUMIRE BENEFICIAR: UAT ORAȘUL TĂLMACIU

TITLU PROIECT: Utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri publice și sistemul de iluminat public din Orașul Tălmaciu, județul Sibiu

COD SMIS: 161599

DATA INCEPERII IMPLEMENTARII PROIECTULUI: 26.10.2023

DATA FINALIZARII PROIECTULUI: 31.12.2023

 

UAT ORAȘUL TĂLMACIU anunță finalizarea proiectului cu titlul „Utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri publice și sistemul de iluminat public din Orașul Tălmaciu, județul Sibiu”, cod SMIS 161599 depus si finanțat prin PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului: îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către MIPE prin (AM) POIM, pentru implementarea Proiectului intitulat: ”Utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri publice și sistemul de iluminat public din Orașul Tălmaciu, județul Sibiu”. 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

  1. Realizarea unor capacități de producere a energiei electrice din energie solară
  2. Realizarea unor capacități de producere a energiei termice din energie aerotermală

Rezultatele obținute in urma implementării proiectului:

  1. 9 instalații fotovoltaice noi pentru acoperirea consumului propriu al clădirilor publice
  2. 1 parc fotovoltaic nou pentru acoperirea consumului propriu al iluminatului public
  3. Echiparea a 9 clădiri publice cu pompe de căldura
  4. Reducerea emisiilor de CO2

Valoare totala: 4.629.859,45 LEI

Valoare totala eligibila: 3.215.698,44 LEI

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC: 2.733.343,67 LEI

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 482.354,77 LEI

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 1,414,161.01 LEI

Date de contact beneficiar:

UAT ORAȘUL TĂLMACIU, JUDETUL ,SIBIU, ROMANIA

Reprezentant legal: Ioan OANCEA

Manager de proiect Dăncăneț Ioan Adrian

Telefon: 0755.864.584 Fax: 0269.550.101, E-mail:  primaria@talmaciu.ro

primariatalmaciu@yahoo.com

 

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*